Omnipotencja. Komentarz prezesa ORL Roberta Stępnia z 11.01.22 r.

Liczba Polaków zmarłych z powodu COVID-19 przekroczyła właśnie 100 000. To wykreślenie z mapy takiego miasta jak Tarnów. Pomijając dane demograficzne, w sferze walki z pandemią wyróżniamy się na tle europejskim m.in. także praktycznym lekceważeniem tzw. paszportów covidowych. Wprawdzie ludzie myślący różnych branż próbują je wprowadzać, ale bez podstaw prawnych nawet w szpitalach są na przegranej pozycji. Pozostają bezradni wobec sprzeciwu antyszczepionkowców. (…) Continue reading Omnipotencja. Komentarz prezesa ORL Roberta Stępnia z 11.01.22 r.

Gdy rzeczywistość przekracza wyobraźnię

Rozmowa z doktorem Robertem Stępniem, prezesem ORL: Panie Doktorze, dobiega końca VIII kadencja samorządu, tym samym Pańska kadencja na stanowisku prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Każdy czas ma swoje problemy, ale przyszło Panu kierować Izbą w warunkach wcześniej niewyobrażalnych – podczas globalnej pandemii. Można było stawiać sobie ambitne wyzwania, mieć piękne plany, a tu trzeba walczyć o życie. Początki tej kadencji, jeszcze przed pandemią, również były trudne, bo podczas generalnego remontu siedziby Izby. Continue reading Gdy rzeczywistość przekracza wyobraźnię

Łowca planetoid z dyplomem lekarza

Gdybyśmy byli portalem, któremu zależy na „klikalności”, ten artykuł mógłby zostać zatytułowany tak: „Michał Żołnowski ratuje świat przed kosmiczną zagładą”. Albo inaczej: „Polski lekarz odkrywa kometę”. Nam jednak bardziej zależy na nieśpiesznej lekturze opowieści o pasji, cierpliwości, codziennej, a właściwie conocnej pracy, bez których trudno zrealizować marzenia. Jest ona równie fascynująca, gdy dotyczy odkrywania ciał niebiskich, jak i relacji z ludźmi, którzy temu towarzyszyli; gdy opowiada o monotonnym śledzeniu kosmicznych śmieci, jak i o zimnych wieczorach spędzonych w obserwatorium na odludnej pustyni Kalahari. Continue reading Łowca planetoid z dyplomem lekarza

Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska

Zmaganie się z problemem interakcji leków to jedno z największych wyzwań dla współczesnej farmakoterapii. Jak wynika z badań prowadzonych w Uniwersyteckim Ośrodku Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków w Krakowie, w których przeanalizowano 5000 preskrypcji pod kątem niekorzystnych interakcji lekowych, aż w 19,8% przypadków interakcje dotyczą leków stosowanych jednoczasowo. Indukują one wzajemne oddziaływania i często prowadzą do komplikacji terapeutycznych, nie wspominając już o zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta. Okres pandemii (teleporady) dodatkowo nasilił te niekorzystne zjawiska. Continue reading Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska

Upamiętniono ordynatorów w Szpitalu im. Żeromskiego

Na 7 grudnia br. zaplanowane były w Centrum Kongresowym ICE uroczystości związane z obchodami jubileuszu 65-lecia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Niestety, z powodu sytuacji epidemiologicznej zostały one odwołane. Zgodnie z planem odprawiona została w tym dniu w opactwie Cystersów w Mogile msza święta w intencji Pacjentów i Pracowników Szpitala. Tuż po niej uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą pierwszych ordynatorów Szpitala im. Żeromskiego. Continue reading Upamiętniono ordynatorów w Szpitalu im. Żeromskiego