Nie wszystkie bezpłatne leki 65+ są za darmo

1 września 2023 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do otrzymywania darmowych leków.  Do tej pory za darmo niektóre leki refundowane mogli otrzymać seniorzy w wieku powyżej 75 lat. Obecnie uprawnione są także dzieci do lat 18 oraz osoby powyżej 65. roku życia. Nabyły one prawo do darmowych leków, podkreślmy – przy określonych wskazaniach z listy ogłoszonej przez Ministra Zdrowia, w wyniku nowelizacji ustawy z 24 sierpnia … Continue reading Nie wszystkie bezpłatne leki 65+ są za darmo

Pamięci prof. Tempki

1 lutego w holu Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju odsłonięto tablicę upamiętniającą 50. rocznicę śmierci prof. Tadeusza Tempki. Inicjatorem wydarzenia był prof. Artur Jurczyszyn z Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM, który również wygłosił tego dnia wykład pt. „Profesor Tempka – wybitny lekarz i wszechstronny uczony”. Natomiast laudację wygłosił prof. Ryszard W. Gryglewski, kierownik Katedry Historii Medycyny UJ CM. Continue reading Pamięci prof. Tempki

Lek. dent. Zygmunt Feć (1932-2024)

W środę, 17 stycznia 2024 r. na wieczny spoczynek odszedł doktor Zygmunt Feć, lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej II stopnia, nauczyciel i mentor dla kilku pokoleń dentystów – prowadził stażystów i specjalizantów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Nigdy nie odmawiał pacjentom w potrzebie – leczył m.in. osoby niepełnosprawne i jako pierwszy w Krakowie, już z końcem lat 70. XX w., prowadził domowe wizyty stomatologiczne u pacjentów z upośledzeniem ruchowym i psychofizycznymi. Continue reading Lek. dent. Zygmunt Feć (1932-2024)

Orkiestra znów pięknie zagrała

175 426 813 zł – tyle wyniosła suma zadeklarowanych wpłat na koniec 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –  w niedzielę 28 stycznia. To jednak nie wszystko, bo wiele internetowych licytacji wciąż trwa. W tym roku Orkiestra grała pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Ostateczny wynik tegorocznej zbiórki poznamy 27 marca. Continue reading Orkiestra znów pięknie zagrała

Spacerkiem przez ulicę Kopernika

Niewiele osób odwiedzających do tej pory historyczną dzielnicę Wesoła w Krakowie podziwiało architekturę położonych tam szpitalnych budynków czy tropiło ich historie. Nic w tym dziwnego, trudno od pacjentów szpitala oczekiwać, by przedkładali refleksję historyczną nad troskę o własne zdrowie. Z kolei osoby uczące się czy pracujące w tych budynkach przytłaczał nawał codziennych obowiązków. Między innymi zwróceniu uwagi na dzieje samych budowli Wesołej służyć ma szlak „Via Medicorum”. Continue reading Spacerkiem przez ulicę Kopernika

Wspomnienie o lek. med. Annie Hulackiej

Dnia 5 stycznia 2024 r. pełni smutku pożegnaliśmy naszą Koleżankę – lek. med. Annę Hulacką, której pogrzeb odbył się w Gryfowie Śląskim. Lek. med. Anna Hulacka  (ur. 9.12.1984 r. w Lwówku Śląskim, zm. 30.12.2023 r. w Krakowie) ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w roku 2003. Następnie studiowała ukrainistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 2009 r. tytuł magistra filologii ukraińskiej. Ostatecznie jednak zdecydowała … Continue reading Wspomnienie o lek. med. Annie Hulackiej

Uważność – remedium na stres w pracy lekarza

Technika mindfulness jest formą umysłowego treningu, który zmniejsza skłonność do reagowania na pojawiające się wewnętrzne i zewnętrzne bodźce, powodującego i nasilającego stres, napięcie emocjonalne, a w niektórych przypadkach nawet podtrzymującego stany chorobowe (np. depresję, uogólniony zespół lękowy, zaburzenia odżywiania). Stosowanie tej techniki nie wymaga osiągania określonego stanu, takiego jak relaksacja czy też zmiana własnych odczuć i myśli. Przeciwnie – celem mindfulness jest nauczenie się dostrzegania i przyjmowania każdej pojawiającej się emocji, myśli, odczucia, jako obiektów obserwacji, z którymi jednak nie należy się identyfikować. Continue reading Uważność – remedium na stres w pracy lekarza