10 kroków w poradzie telemedycznej

24 lipca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych. Zalecenia te zostały opracowane przez Zespół ds. telemedycyny NRL, we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej. Wytyczne te składają się z trzech dokumentów:

– Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych,

– Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne,

– 10 kroków wizyty telemedycznej.

NRL zaapelowała do Ministra Zdrowia o wprowadzenie tych wytycznych jako obowiązujących w systemie opieki zdrowotnej.

W najbliższym wydaniu „GGL” zaprezentujemy „10 kroków…” – czyli wytyczne „w pigułce”. Zachęcamy jednak wszystkich lekarzy do zapoznania się z kompletem dokumentów, które ujmują problem wizyty telemedycznej całościowo, z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawnych i etycznych, a poszczególne zalecenia są opatrzone obszernym komentarzem. Pełną informację można znaleźć pod adresem:

https://nil.org.pl/aktualnosci/4980-wytyczne-dla-udzielania-swiadczen-telemedycznych?previewmode=4ffbd5c8221d7c147f8363ccdc9a2a37

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie apeluje do wszystkich lekarzy o zapoznanie się z dokumentem i stosowanie tych zaleceń podczas udzielania każdego świadczenia telemedycznego!