4136 miejsc rezydenckich

W ramach postępowania specjalizacyjnego, które zostanie przeprowadzone od 1 do 31 października 2020 r., lekarze i lekarze dentyści mają do wyboru 4136 miejsc rezydenckich, o 10 więcej niż w postępowaniu jesiennym w ubiegłym roku. Najwięcej specjalistów kształcić się może z zakresu chorób wewnętrznych (389 miejsc), medycyny rodzinnej (297), pediatrii (260) oraz anestezjologii i intensywnej terapii (235). Żadnej rezydentury nie przewidziano dla pragnących specjalizować się w medycynie lotniczej czy neuropatologii. Zdaniem resortu, nie mamy także większych potrzeb w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej (1 miejsce rezydenckie) czy np. balneologii i medycyny fizykalnej (2 rezydentury w całym kraju). W takich, wydawałoby się ciekawych specjalnościach, jak chirurgia plastyczna czy farmakologia kliniczna, przygotowano tylko po 3 rezydentury.

W Małopolsce na młodych lekarzy czeka 438 miejsc rezydenckich. Najwięcej specjalistów kształcić się może z zakresu psychiatrii (33), medycyny rodzinnej (31), anestezjologii i intensywnej terapii (28), chorób wewnętrznych (25) oraz kardiologii i pediatrii (po 23 miejsca). Lekarze dentyści mogą zabiegać o 10 rezydentur – po 3 miejsca na chirurgii szczękowo-twarzowej i periodontologii, 2 na stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz po jednej rezydenturze na stomatologii dziecięcej i chirurgii stomatologicznej.

Na Podkarpaciu przewidziano 221 miejsc rezydenckich, najwięcej (19) z zakresu pediatrii, chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych (po 15), medycyny rodzinnej (14), neurologii (13). Niestety, dla lekarzy dentystów są w tym województwie tylko dwa miejsca rezydenckie – na ortodoncji oraz stomatologii dziecięcej.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia, opr. JGH)