Legionelloza. Jak zapobiegać, rozpoznać, leczyć

Z końcem wakacji poważny niepokój wywołały w całym kraju doniesienia o przypadkach zachorowań i zgonów pacjentów zakażanych bakterią Legionella pneumophila. Zachorowania na legionellozę zdarzają się każdego roku, jednak chyba nigdy nie było ich tak dużo w tak krótkim okresie. Dlatego przewodniczący Zespołu ds. Epidemiologii krakowskiej Izby przedstawia poniżej kompendium wiedzy na temat legionellozy.  Continue reading Legionelloza. Jak zapobiegać, rozpoznać, leczyć

NIK o zasobach kadry medycznej

Braki kadrowe w szpitalach, przepracowanie, zawieranie dodatkowych umów cywilnoprawnych z pracownikami na tę samą pracę to tylko niektóre nieprawidłowości wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli. Występują też liczne przypadki niezapewnienia personelowi co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, jak i przekraczanie tygodniowej normy 48 godzin pracy. Continue reading NIK o zasobach kadry medycznej

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera działa już 30 lat

30 lat? Tylko tyle? – można spytać w ponadtysiącletnim Krakowie. Taki właśnie jubileusz obchodzi w tym roku krakowski Szpital im. L. Rydygiera. Jednak historia tej lecznicy zaczęła się dwadzieścia lat wcześniej i przypominała w tym okresie filmy Hitchcocka – „na początku trzęsienie ziemi a potem napięcie już tylko rośnie”. W „Rydygierze” na początku  była bomba, potem napięcie sięgało zenitu, ale dziś to jeden z najprężniej działających szpitali w regionie, jedyny będący spółką prawa handlowego, nieprzynoszący strat, za to wiele korzyści pacjentom i systemowi ochrony zdrowia. Continue reading Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera działa już 30 lat

Wspólna zabawa na pikniku

Po kilkuletniej przerwie, 17 czerwca lekarze, ich rodziny, a także członkowie zaprzyjaźnionych izb znów mogli bawić się i odpoczywać w parku Strzeleckim w Krakowie na Integracyjnym Pikniku Rodzinnym Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w  tym roku organizowanym wspólnie przez okręgowe izby: lekarzy, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, doradców podatkowych, radców prawnych, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy weterynarii, adwokatów, biegłych rewidentów, inżynierów budownictwa, notariuszy oraz rzeczników patentowych. Continue reading Wspólna zabawa na pikniku

Krakowska Stomatologia ma już 120 lat!

19 maja 2023 r. w Librarii Muzeum UJ Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 120. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UJ CM. W święcie – wspólnym dla Instytutu i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie – udział wzięli związani z nimi goście: profesorowie seniorzy, wieloletni  pracownicy, studenci, miłośnicy historii medycyny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szpitali i instytucji. Continue reading Krakowska Stomatologia ma już 120 lat!

Turkus w ochronie zdrowia

Badania dowodzą, że coraz więcej Polaków odczuwa brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Czy postawienie na współpracę zamiast rywalizacji, partnerstwo zamiast hierarchii i na empatyczną komunikację może odwrócić ten trend i wpłynąć na zwiększenie zaangażowania pracowników? Będą o tym dyskutować uczestnicy konferencji „Turkusowa organizacja w ochronie zdrowia”, która odbędzie się 26 maja w Krakowie. Continue reading Turkus w ochronie zdrowia

Spotkanie w sprawie organizacji staży podyplomowych

17 maja w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie lekarzy stażystów oraz studentów ostatniego roku kierunków lekarskich w szpitalach województwa małopolskiego. Głównym tematem dyskutowanym podczas spotkania był problem braku miejsc stażowych dla coraz większej liczby osób kończących studia medyczne. Continue reading Spotkanie w sprawie organizacji staży podyplomowych