Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska

Zmaganie się z problemem interakcji leków to jedno z największych wyzwań dla współczesnej farmakoterapii. Jak wynika z badań prowadzonych w Uniwersyteckim Ośrodku Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków w Krakowie, w których przeanalizowano 5000 preskrypcji pod kątem niekorzystnych interakcji lekowych, aż w 19,8% przypadków interakcje dotyczą leków stosowanych jednoczasowo. Indukują one wzajemne oddziaływania i często prowadzą do komplikacji terapeutycznych, nie wspominając już o zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta. Okres pandemii (teleporady) dodatkowo nasilił te niekorzystne zjawiska. Continue reading Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska

Nowe doustne antykoagulanty (NOAC)

NOAC: apiksaban, dabigatran, rywaroksaban. Co prawda dla tych leków dane z badań klinicznych nie wskazują na wysokie ryzyko istotnych klinicznie interakcji, ale w badaniach klinicznych często nie są reprezentowane grupy pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością, a właśnie wtedy znacząco wzrasta ryzyko powikłań terapeutycznych. Ryzyko interakcji obserwowanych w leczeniu nową generacją leków przeciwzakrzepowych NOAC wynika z profilu farmakokinetycznego tych leków. Continue reading Nowe doustne antykoagulanty (NOAC)

Omeprazol

Omeprazol (pochodna benzimidazolu) jest najdłużej dostępnym na rynku farmaceutycznym lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej. Dostępny jest nie tylko na receptę, ale i w sprzedaży odręcznej (OTC), co powoduje, że w praktyce spotykamy coraz większą liczbę niebezpiecznych interakcji tego leku u pacjentów stosujących jednoczasowo z omeprazolem także inne leki. Continue reading Omeprazol

Jatrogenizacyjne komplikacje w stosowaniu difenhydraminy

Difenhydramina – to znany od wielu lat i wielce zasłużony lek przeciwhistaminowy I generacji, antagonista receptorów histaminowych H1. Bardzo skutecznie zmniejsza objawy alergiczne związane z uwalnianiem histaminy. (…) Niestety, od kilku lat difenhydramina przeżywa swój niechlubny renesans jako składnik preparatów dostępnych w aptekach bez recepty. Continue reading Jatrogenizacyjne komplikacje w stosowaniu difenhydraminy

Ambulatoryjne leczenie tramadolem – spojrzenie farmakologa

W praktyce ambulatoryjnej tramadol jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych. W ilości przepisywanego tramadolu Polska zajmuje na obszarze Unii Europejskiej pierwsze miejsce. Ostatnio rejestruje się wzrastającą liczbę powikłań, których przyczyną są interakcje tramadolu z innymi lekami stosowanymi jednoczasowo. Continue reading Ambulatoryjne leczenie tramadolem – spojrzenie farmakologa

Tramadol – Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Tramadol jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce analgetyków opioidowych. Co więcej, zużywamy tego leku najwięcej w całej Europie (sic). Niestety, jak wskazuje praktyka, lek ten nierzadko stosowany jest u pacjentów, u których nie tylko nie wywołuje poprawy skuteczności przeciwbólowej, a nawet wręcz przeciwnie, zamiast poprawy prowadzi do pojawienia się niebezpiecznych objawów niepożądanych. Z tego też powodu pragniemy tu przywołać 10 informacji,  które są najistotniejsze … Continue reading Tramadol – Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 – w jakiej są fazie?

                  18 maja 2020 r. firma biotechnologiczna Moderna z Massachusetts ogłosiła, że wyniki kliniczne fazy I wykazały, iż jej „kandydat na szczepionkę”, który wykorzystuje nową technologię informacyjnego RNA (mRNA), wydaje się bezpieczny. U ośmiu uczestników badań na ludziach wytworzyły się neutralizujące przeciwciała, które zdaniem naukowców są ważne w rozwijaniu ochrony przed wirusem. Dr n. med. Tal Zaks z firmy Moderna powiedział CNN, że jeśli ten … Continue reading Badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 – w jakiej są fazie?