Jatrogenizacyjne komplikacje w stosowaniu difenhydraminy

Difenhydramina – to znany od wielu lat i wielce zasłużony lek przeciwhistaminowy I generacji, antagonista receptorów histaminowych H1. Bardzo skutecznie zmniejsza objawy alergiczne związane z uwalnianiem histaminy. (…) Niestety, od kilku lat difenhydramina przeżywa swój niechlubny renesans jako składnik preparatów dostępnych w aptekach bez recepty. Continue reading Jatrogenizacyjne komplikacje w stosowaniu difenhydraminy

Ambulatoryjne leczenie tramadolem – spojrzenie farmakologa

W praktyce ambulatoryjnej tramadol jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych. W ilości przepisywanego tramadolu Polska zajmuje na obszarze Unii Europejskiej pierwsze miejsce. Ostatnio rejestruje się wzrastającą liczbę powikłań, których przyczyną są interakcje tramadolu z innymi lekami stosowanymi jednoczasowo. Continue reading Ambulatoryjne leczenie tramadolem – spojrzenie farmakologa

Tramadol – Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Tramadol jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce analgetyków opioidowych. Co więcej, zużywamy tego leku najwięcej w całej Europie (sic). Niestety, jak wskazuje praktyka, lek ten nierzadko stosowany jest u pacjentów, u których nie tylko nie wywołuje poprawy skuteczności przeciwbólowej, a nawet wręcz przeciwnie, zamiast poprawy prowadzi do pojawienia się niebezpiecznych objawów niepożądanych. Z tego też powodu pragniemy tu przywołać 10 informacji,  które są najistotniejsze … Continue reading Tramadol – Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 – w jakiej są fazie?

                  18 maja 2020 r. firma biotechnologiczna Moderna z Massachusetts ogłosiła, że wyniki kliniczne fazy I wykazały, iż jej „kandydat na szczepionkę”, który wykorzystuje nową technologię informacyjnego RNA (mRNA), wydaje się bezpieczny. U ośmiu uczestników badań na ludziach wytworzyły się neutralizujące przeciwciała, które zdaniem naukowców są ważne w rozwijaniu ochrony przed wirusem. Dr n. med. Tal Zaks z firmy Moderna powiedział CNN, że jeśli ten … Continue reading Badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 – w jakiej są fazie?

Remdesivir a COVID-19

22 maja 2020 r. na stronie “The New England Journal of Medicine” został opublikowany artykuł “Remdesivir for the Treatment of COVID-19 — Preliminary Report”, opracowany przez J.H. Beigela i wsp. z ACTT-1 Study Group (Clinical Trials.gov number, NCT04280705). Cały artykuł jest dostępny dla celów prywatnych na stronie czasopisma (DOI: 10.1056/NEJMoa2007764), ponieważ będzie opublikowany dopiero w jednym z następnych jego numerów. Jest to pierwsze doniesienie wyników … Continue reading Remdesivir a COVID-19

Intensywne prace nad szczepionką przeciw koronawirusowi

Pilnym problemem związanym z pandemią SARS-2 CoV-2 jest produkcja szczepionek. Zespoły badawcze w firmach i uniwersytetach na całym świecie opracowują obecnie ponad 90 szczepionek przeciwko COVID-19. Naukowcy testują różne technologie, z których niektóre nie były wcześniej stosowane w licencjonowanej szczepionce. Co najmniej sześć grup zaczęło już wstrzykiwać preparaty ochotnikom podczas prób bezpieczeństwa; inni rozpoczęli badania na zwierzętach. W czasopiśmie „Nature”z 28 kwietnia 2020 r. omówiono … Continue reading Intensywne prace nad szczepionką przeciw koronawirusowi

Farmakologiczne konstatacje nad farmakoterapią infekcji o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 13 marca 2020 r. wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego. Jest nim: „leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Wprowadzona zmiana miała swoje zródło w opublikowanych danych klinicznych, które wskazują, że chlorochina jest opcją terapeutyczną w leczeniu infekcji o … Continue reading Farmakologiczne konstatacje nad farmakoterapią infekcji o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19)