POZ wprowadza opiekę koordynowaną

1 października weszła w życie kolejna reforma w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeszcze zanim opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ oraz powiązane z nim zarządzenie prezesa NFZ, wprowadzające długo zapowiadaną opiekę koordynowaną, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wyrażali obawy o to, czy w założeniu dobry pomysł nie spali na panewce. W drugiej połowie października trudno o jednoznaczną ocenę, bowiem jak zwykle przepisy są nieprecyzyjne, niekiedy przypadkowe, o wielu podstawowych regulacjach chyba w ogóle zapomniano. Continue reading POZ wprowadza opiekę koordynowaną

E-medycyna – dzisiaj i jutro

Od stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczą­ce e-recepty. To już prawie cztery lata, jak wysta­wiamy recepty w formie elektronicznej. To, co u więk­szości lekarzy wywołało wielką obawę, okazało się zbawieniem w okresie pandemii. Dopiero wtedy doce­niliśmy tę wygodę. Obecnie 97 proc. recept ma formę elektroniczną, każdego dnia wystawiane są ich setki tysięcy. Oznacza to, że z „papieru” korzystamy napraw­dę sporadycznie. Continue reading E-medycyna – dzisiaj i jutro

Jak leczyć skuteczniej

Już po raz piętnasty, w dniach 8-10 września 2022 roku, odbyły się Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego,którychorganizatorem była Fundacja Amicus Renis. To niezwykłe spotkanie lekarzy nefrologów – ale także innych specjalności – oraz pielęgniarek dializacyjnych, dietetyków, psychologów, techników i fizjoterapeutów, podczas którego dyskutowano o współczesnych problemach nefrologii, dializoterapii i transplantologii. Continue reading Jak leczyć skuteczniej

Nie mamy kompleksów

W lipcu do budynku po dawnym CUMRiK-u w Krakowie przeniesione zostały Oddział Kliniczny Onkologii, Dzienny Oddział Chemioterapii oraz Poradnia Onkologiczna Szpitala Uniwersyteckiego. 1 sierpnia dołączyło do nich Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi „Breast Unit”, które zyskało nowy Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej. O nowych możliwościach tego ośrodka, a także profilaktyce i leczeniu raka piersi rozmawiamy z jego kierownik dr hab. Dianą Hodorowicz-Zaniewską. Continue reading Nie mamy kompleksów

Małpia ospa – komunikat WHO z 17 czerwca 2022 roku

Poniżej zamieszczamy ostatnią aktualizację informacji o epidemii choroby, opublikowanych 10 czerwca. W tym komunikacie WHO czyni rozróżnienie między krajami endemicznymi i nieendemicznymi, przedstawiając, w miarę możliwości, pełny obraz sytuacji, aby odzwierciedlić potrzebę ujednoliconej reakcji na całym świecie. Dostęp do pełnego komunikatu na stronie:
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON393 Continue reading Małpia ospa – komunikat WHO z 17 czerwca 2022 roku

Chore serce? Też można korzystać z wakacji!

Zaczynają się wakacje. Wśród tych, którzy już marzą o odpoczynku, jest też cała rzesza pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. I wielu z nich pojawia się u swojego lekarza z pytaniem: co mogę? O tym, jakie są wskazania i wytyczne dla pacjentów kardiologicznych, chcących pójść w góry, skorzystać z sauny czy kriokomory, była mowa podczas 24. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Continue reading Chore serce? Też można korzystać z wakacji!