Dr n. med. Józefa Marjańska-Radziszewska (1932-2023)

12 kwietnia 2023 roku, w wieku 91 lat, zmarła Józefa Janina Marjańska-Radziszewska, doktor nauk medycznych, radiolog z II stopniem specjalizacji, adiunkt w Akademii Medycznej, zastępczyni ordynatora w Klinice Onkologii. Dla samorządu zmarła niezwykłej energii „Ziuta”, osoba stanowiąca zaprzeczenie potocznej tezy o słabnącej w miarę wieku aktywności człowieka, niezmiernie zasłużona dla krakowskiej Izby Lekarskiej i jej najstarszych członków. Continue reading Dr n. med. Józefa Marjańska-Radziszewska (1932-2023)

Lek. Robert Janik (1941-2023)

Lekarz chirurg, ratownik i naczelnik TOPR oraz Członek Honorowy TOPR, Robert Janik urodził się 25 sierpnia 1941 r. w Krakowie. Jego matka miała na imię Gabriela, z d. Scheithauer, zaś ojciec, Adam, był człowiekiem niezwykle zasłużonym, neurochirurgiem, ordynatorem oddziału chirurgii w szpitalu w Rabce, lekarzem GOPR. W czasie wojny walczył w AK, pośmiertnie został odznaczony Medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Robert Janik liceum ogólnokształcące ukończył w Będzinie w 1960 r., by następnie studiować medycynę – dyplom lekarza otrzymał na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie, w 1966 r. Continue reading Lek. Robert Janik (1941-2023)

Prof. dr hab. Ryszard Jerzy Gryglewski (1932-2023)

Jeśli widzimy więcej, to dlatego, że stoimy na ramionach olbrzymów” – ten średniowieczny aforyzm przypisywany Bernardowi z Chartres jako pierwszy przychodzi do głowy, kiedy w jednym krótkim wspomnieniu próbujemy przywołać postać Pana Profesora Ryszarda Jerzego Gryglewskiego – olbrzyma farmakologii i nauczyciela pokoleń lekarzy. Continue reading Prof. dr hab. Ryszard Jerzy Gryglewski (1932-2023)

Prof. Ryszard Chrzanowski (Richard Cranovsky)

(1930-2022) Ryszard Chrzanowski urodził się 26 października 1930 roku w Mościcach, gdzie jego ojciec był zatrudniony w Państwowej Fabryce Związków Azotowych. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał także w tej miejscowości. Po okupacji zamieszkał w Krakowie, gdzie w 1948 roku ukończył Liceum im. Jana III Sobieskiego W latach 1948-53 studiował na Wydziale Lekarskim UJ (AM). Po studiach specjalizował się w neuroradiologii pod kierunkiem prof. Stanisławy … Continue reading Prof. Ryszard Chrzanowski (Richard Cranovsky)

Prof. UJ dr hab. med. Hanna Dziatkowiak (1931-2021)

18 grudnia 2021 roku, po przewlekłej chorobie, odeszła w wie­ku 90 lat na „wieczny dyżur lekarski” moja ukochana Żona oraz Mama, Babcia i Prababcia – prof. UJ dr hab. med. Han­na Magdalena Dziatkowiak z d. Woch. Pediatra i diabetolog. Urodziła się w Warszawie w 1931 roku. Przeżyła Powsta­nie Warszawskie. Studia lekarskie rozpoczęła w 1951 roku na Uniwersytecie im. Karola w Pradze – Oddział w Pilznie (tam się poznaliśmy), a ukończyła w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1956 roku. Continue reading Prof. UJ dr hab. med. Hanna Dziatkowiak (1931-2021)

Dr n. med. Bogumiła Pietrzyk (1923-2021)

29 grudnia 2021 roku kilkadziesiąt osób: najbliższa rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi pożegnali na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie dr n. med. Bogumiłę Aleksandrę Pietrzyk z domu Pasternak, lekarza pediatrę, przez wiele lat związaną ze Szpitalem Dziecięcym św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej w Krakowie. Kochaną Mamę, Babcię i Prababcię, Dobrego Lekarza, nietuzinkowego Człowieka. Continue reading Dr n. med. Bogumiła Pietrzyk (1923-2021)