Gdy rzeczywistość przekracza wyobraźnię

Rozmowa z doktorem Robertem Stępniem, prezesem ORL: Panie Doktorze, dobiega końca VIII kadencja samorządu, tym samym Pańska kadencja na stanowisku prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Każdy czas ma swoje problemy, ale przyszło Panu kierować Izbą w warunkach wcześniej niewyobrażalnych – podczas globalnej pandemii. Można było stawiać sobie ambitne wyzwania, mieć piękne plany, a tu trzeba walczyć o życie. Początki tej kadencji, jeszcze przed pandemią, również były trudne, bo podczas generalnego remontu siedziby Izby. Continue reading Gdy rzeczywistość przekracza wyobraźnię

Lekarz też może być winien

„Przez wiele lat była  Pani Doktor członkiem Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CTP). Abstrahując od emocji, jakie towarzyszą takim informacjom, co Pani myśli słysząc o skatowaniu kogoś przez polskich policjantów, o torturowaniu zatrzymanego, o śmierci w izbie wytrzeźwień. Mamy XXI wiek, cywilizowany kraj w sercu Europy…” – rozmowa z dr Marzeną Ksel-Teleśnicką Continue reading Lekarz też może być winien

Dr Wojciech Serednicki nie żyje

W dn. 15 listopada, w wieku 53 lat zmarł dr n. med. Wojciech Serednicki, absolwent CM UJ, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, zastępca kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, wiceprzewodniczący małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  W latach 2014-2020 małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie AiIT. Od października 2020 r. pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. intensywnej terapii. Continue reading Dr Wojciech Serednicki nie żyje

Barbara Kaczkowska (1941-2021)

Są tacy ludzie, na widok których uśmiechamy się, bo z góry wiadomo, że ich wejście zapowiada miłą atmosferę, życzliwy ogląd świata i ludzi. Zresztą nawet jeśli tematem rozmowy ma być kwestia sporna czy budząca dezaprobatę, to wiadomo, że opinia zostanie wyrażona z taktem, umiarem. I taką postacią była Barbara Kaczkowska, którą właśnie żegnamy, pogrążeni w bólu nieodwołalności tego odejścia. Continue reading Barbara Kaczkowska (1941-2021)

Dr hab. Radosław Litwinowicz laureatem konkursu Miniatura 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. W gronie zwycięzców znalazł się dr hab. Radosław Litwinowicz z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiochirurgii WL UJ CM, który zrealizuje projekt „Wpływ operacyjnego leczenia migotania przedsionków na występowanie niemych udarów mózgu”. Continue reading Dr hab. Radosław Litwinowicz laureatem konkursu Miniatura 5

Opublikowano raport IPCC dot. zmian klimatu

9 sierpnia opublikowany został nowy, szósty raport klimatyczny Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowany przez grupę ponad 1000 naukowców. „Jest bezdyskusyjne, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery, oceanów i lądów”- piszą autorzy pierwszej części raportu. Z efektami zmian klimatycznych w coraz większym zakresie będzie się też musiała mierzyć ochrona zdrowia. Continue reading Opublikowano raport IPCC dot. zmian klimatu

Dr n. med. Czesław Żurowski (1927-2020)

8 września 2020 r. pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela Doktora Czesława Żurowskiego. Na pogrzebie był prawdziwy tłum. Poza rodziną i najbliższymi, także współpracownicy z wielu instytucji medycznych: państwowych, społecznych i charytatywnych, w których działał przez długie lata. Jednak najliczniejszą grupę stanowili Jego pacjenci. Ci, którymi opiekował się jako znakomity, troskliwy lekarz, życzliwy dla wszystkich potrzebujących, także dla ludzi wykluczonych, bezdomnych, z potrzeby pożegnania tego szlachetnego … Continue reading Dr n. med. Czesław Żurowski (1927-2020)