Dary rozdano

W maju 2020 r. Delegatura krakowskiej OIL w Przemyślu, podobnie jak wszystkie izby lekarskie w kraju, otrzymała środki ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów, podarowane przez Fundację Rodziny Kulczyków. Były to maseczki chirurgiczne, maseczki FFP2, przyłbice, gogle i kombinezony. Środki przekazano szpitalom z terenu naszej Delegatury, NZOZ-om, lekarzom medycyny i lekarzom dentystom. Nie były to duże ilości, ale dostali wszyscy, którzy wcześniej się zgłosili. W czasie dwóch tygodni sprawnie rozdano całą przydzieloną partię, z zachowaniem 10% rezerwy. Akcję wspierał energicznie Pełnomocnik Delegatury dr Marek Zasadny.

Fot. Delegatura OIL w Przemyślu