Doktor Marzena Ksel-Teleśnicka pełnomocniczką Ministra Sprawiedliwości

17 maja doktor Marzena Ksel-Teleśnicka, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie została uroczyście powołana na stanowisko Pełnomocniczki Ministra Sprawiedliwości ds. reformy więziennej służby zdrowia. Doktor Ksel-Teleśnicka jest lekarzem sądowym, przez wiele lat była członkinią Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CTP).

Zgodnie z zarządzeniem ministra Adama Bodnara z 1 maja br., do zadań Pełnomocnika, powoływanego na czas nieoznaczony, należy m.in. ocena funkcjonowania więziennej służby zdrowia w Polsce i możliwości poprawy jej jakości, przygotowanie wstępnych założeń reformy systemu opieki zdrowotnej nad osobami pozbawionymi wolności, inicjowanie i koordynowanie działań międzyresortowych, współpraca z organami administracji publicznej w zakresie opieki zdrowotnej, współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur (doktor Ksel-Teleśnicka była do 2022 roku członkinią Komisji Ekspertów tego organu) i innymi instytucjami, organizacjami, które zajmują się prawami osób pozbawionych wolności, w tym opieką zdrowotną nad nimi.

Według danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, na koniec lutego 2024 roku ogólna liczba więźniów w Polsce (osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych) wynosiła ponad 74 tysiące.

(jgh)

Fot. Archiwum prywatne MK-T