Dr hab. Wojciech Cyrul nowym dyrektorem USD

W dn. 22 listopada prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Kandydaturę tę wskazała komisja powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 3 listopada br. Nowy dyrektor rozpoczął wykonywanie obowiązków dzisiaj.
Najpilniejszym zadaniem, z którym zmierzy się nowy dyrektor, niewątpliwie będzie stabilizacja sytuacji finansowej i kadrowej szpitala. Przypomnijmy, że ze względu na trudną sytuację ekonomiczną placówki, a także pogłębiające się problemy kadrowe, początkiem października br. rezygnację ze stanowiska złożył jego poprzednik prof. Krzysztof Fyderek.

Dr hab. Wojciech Cyrul jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz innych międzynarodowych uczelni. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założyciel i organizator Centrum Badań Klinicznych, którego przez klika lat był dyrektorem naczelnym. W przeszłości wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Piastował także liczne funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Celem jego działalności jest ratowanie życia i zdrowia dzieci już od pierwszych dni życia, aż do ukończenia 18. roku życia. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych, dzięki czemu zapewnia największą kompleksowość leczenia. Placówka dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w USD funkcjonują 22 oddziały i 32 specjalistyczne poradnie. Szpital dysponuje ponad 400 łóżkami.

Szpital stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, w którym odbywa się proces kształcenia przyszłej kadry medycznej. Prowadzi także liczne badania naukowe.

(źródło: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci)