Dr n. med. Alfred Jakubowski (1935-2020)

4 grudnia 2020 r., z powodu COVID-19, w wieku 85 lat zmarł w Szpitalu w Zakopanem dr n. med. Alfred Jakubowski.

Doktor Alfred Jakubowski urodził się 26 grudnia 1935 r. w Bydgoszczy, w rodzinie oficera Armii Polskiej, kapitana Korpusu Ochrony Pogranicza na wschodniej granicy przedwojennej Polski. Po kampanii wrześniowej ojciec dr. Jakubowskiego wraz z innymi polskimi oficerami dostał się do niewoli sowieckiej, następnie został zamordowany w Katyniu. W roku 1940 Alfreda wywieziono wraz z matką i bratem do Kazachstanu, skąd w roku 1946 wrócił do Polski, do Krakowa. Po zdaniu matury, w latach 1955-1960, studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny, w latach 1960-1965, pracował w Miechowie jako powiatowy inspektor sanitarny i kierownik Powiatowego Wydziału Zdrowia. W tym okresie uzyskał też tytuł specjalisty z zakresu chorób zakaźnych oraz organizacji i ochrony zdrowia. Od roku 1965 do 1970 pracował w Zakopanem jako powiatowy inspektor sanitarny i kierownik tamtejszego Miejskiego Wydziału Zdrowia. W latach 1972-1973 i 1975-1977 był ekspertem WHO w Egipcie, Indiach, Bangladeszu, Monachium oraz Brukseli.

W roku 1975 został powołany na stanowisko lekarza wojewódzkiego w nowo powstałym województwie nowosądeckim, którą to funkcję sprawował do 1981 r. Jako lekarz wojewódzki zainteresował się m.in. dużą liczbą prób samobójczych i samych samobójstw na Podhalu w czasie występowania wiatru halnego. Efektem tego była praca doktorska pt. „Badania nad wpływem wiatru halnego na częstość zgonów z powodu chorób układu krążenia w Zakopanem”. Pracę tę obronił 27 lutego 1976 r. na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie.

Po zakończeniu pracy na stanowisku lekarza wojewódzkiego przez okres czterech miesięcy, na prośbę ministra zdrowia prof. Mariana Śliwińskiego, w Ministerstwie Zdrowia pełnił funkcję Głównego Specjalisty. W Warszawie jednak nie czuł się dobrze, więc powrócił do Zakopanego. 1 sierpnia 1981 r. objął w zakopiańskim Szpitalu funkcję ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, którą to pełnił aż do czasu przejścia na emeryturę. W latach 1987-1990 był również dyrektorem ZOZ w Zakopanem.

Za swoje dokonania Doktor Jakubowski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Zasłużony Lekarz PRL i wielu innymi. Był aktywnie związany z Polskim Czerwonym Krzyżem, pełniąc w jego władzach szereg funkcji.

Doktor Jakubowski był człowiekiem niezwykle aktywnym. Miał swoje zdanie i potrafił, wyrażając je, wywołać ożywioną dyskusję, a czasami nawet spory. Znaliśmy Go jako doskonałego gawędziarza, obdarzonego świetną pamięcią do zdarzeń, faktów i postaci.

Dr Alfred Jakubowski pochowany został 9 grudnia 2020 r. na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej w Zakopanem, w rodzinnym grobowcu, z matką i symboliczną mogiłą ojca.

Cześć Jego pamięci!

Grono Kolegów Lekarzy i Przyjaciół