Dr n. med. Wojciech Serednicki

15 listopada 2021 roku odszedł na wieczny dyżur dr n. med. Wojciech Serednicki, nasz przyjaciel, współpracownik, znakomity lekarz, dobry człowiek.

Urodził się w 1969 roku w Kazimierzy Wielkiej, studia medyczne ukończył w  Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w 1994 roku i w tym samym roku rozpoczął pracę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM. W roku 2000 uzyskał II stopień specjalizacji oraz z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. W tym czasie został także zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum. W roku 2011 wygrał konkurs i objął stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie, które zajmował w latach 2011-2012.

Dwa lata później dr Serednicki powrócił do Szpitala Uniwersyteckiego, obejmując stanowisko zastępcy kierownika zarówno Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jak i Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Organizował Oddział Intensywnej Terapii zarówno w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika, jak i w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.

Anestezjologia, a w szczególności intensywna terapia były dla Wojtka nie tylko pracą, ale także pasją. Jak mało kto rozumiał i starał się realizować w praktyce interdyscyplinarność intensywnej terapii. Miał talent organizatora, który wykorzystywał nie tylko w Szpitalu Uniwersyteckim, ale także pełniąc liczne funkcje, w tym konsultanta wojewódzkiego dla województwa małopolskiego w latach 2014-2020, przewodniczącego Rady Społecznej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, a także wiceprezesa Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Każda z tych funkcji była wyzwaniem, któremu poświęcał się bez reszty.

Był orędownikiem zasady wysokiej jakości w intensywnej terapii. Wprowadzane przez niego rozwiązania nie tylko merytoryczne, ale również organizacyjne stanowią istotną wartość dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego, który w ostatnich 2 latach działa w ciągłym trybie szczególnej próby, jaką przyniosła pandemia COVID-19. Współpracownicy w szerokim tego słowa znaczeniu mogli zawsze na Wojtka liczyć, wspierał ich i starał się jak najwięcej przekazać ze swojego praktycznego doświadczenia.

Był niekwestionowanym promotorem licznych nowych technik terapeutycznych w oddziale intensywnej terapii, które ponad wszelką wątpliwość poprawiają skuteczność i zwiększają bezpieczeństwo leczenia pacjentów. Wojtek był propagatorem Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i jako pierwszy zaangażował w tym systemie ratowników medycznych. W zakresie nowoczesnych technik terapii pozaustrojowych był prawdziwym autorytetem i dzielił się swoją wiedzą z innymi oddziałami intensywnej terapii nie tylko w Małopolsce.

Wielu z nas przyzwyczaiło się, że w okresie pandemii Wojtek często był nieobecny. Wynikało to z jego pracy w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniąc funkcję pełnomocnika wojewody ds. zabezpieczenia intensywnej terapii z ogromnym zaangażowaniem i niezwykle skutecznie przeprowadzał województwo małopolskie przez kolejne fale pandemii.

Wojtku, nie zapomnimy Twojego zaangażowania w opiekę nad pacjentami, Twojej wiedzy, pasji i umiejętności, które wielokrotnie ratowały im życie. Będzie nam brakowało spotkań z Tobą, które zawsze były ciekawe i ważne, i tej dobrej energii, którą wnosiłeś na oddział. Pozostawiłeś po sobie niezatarty ślad!

prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM

wraz z Zespołem