Dr Wojciech Serednicki nie żyje

W dn. 15 listopada, w wieku 53 lat zmarł dr n. med. Wojciech Serednicki, absolwent CM UJ, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, zastępca kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, wiceprzewodniczący małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  W latach 2014-2020 małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie AiIT. Od października 2020 r. pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. intensywnej terapii. Współorganizator szpitala tymczasowego w EXPO Kraków i oddziału covidowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wybitny anestezjolog.

Przed rokiem w wydaniu świątecznym „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” (4/2020) zamieściliśmy wywiad z dr. Serednickim. Mówił w nim m.in. „Bardzo bym chciał, abyśmy doszli już do etapu rozliczeń, wyciągania wniosków i na tej bazie zaczęli budować lepszy system ochrony zdrowia. Pewne rzeczy są oczywiste – potrzeba więcej pieniędzy, lekarzy, pielęgniarek. Na pewno regulacje prawne wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki powinny być jaśniejsze, prostsze, mniej restrykcyjne, nie mogą penalizować błędów. Na pewno konieczna jest dobra informatyczna baza danych na temat zdarzeń medycznych w Polsce w zakresie całego system publicznej ochrony zdrowia. Marzę o tym wszystkim, odkąd pracuję. Tylko na razie tego nie ma. Czy w związku z tym mam się obrazić, trzasnąć drzwiami, mówiąc „z wami mi nie po drodze”? Dla mnie w tym momencie, tu i teraz, najważniejsi są chorzy na COVID-19”.