Galeria zdjęć remontowych OIL Kraków

W latach 2017-2020 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przeprowadziła generalny remont swojej siedziby, do którego przygotowania trwały niemal 9 lat, czyli od momentu oficjalnego zwrócenia OIL w Krakowie – staraniem jej ówczesnych władz – przejętej przez państwo w latach 50 kamienicy. Odnowiono elewację, wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia biurowe, sale prezydialną i konferencyjną, która połączona jest z ogrodem zimowym, a także zagospodarowano niewykorzystywane wcześniej pomieszczenia w piwnicach budynku – dziś mieści się tam klub lekarza – oraz na poddaszu, gdzie zrobiono pokoje gościnne. Przeglądając zamieszczoną poniżej galerię, można zobaczyć, w jakim stanie jeszcze niedawno był budynek Izby i jak wygląda obecnie.

Fot. K Domin