Gotowi na kolejną falę pandemii

– Razem jesteśmy silniejsi. Ta idea pozwoliła nam przejść przez najtrudniejsze chwile trzeciej fali epidemii i będzie nam towarzyszyła podczaj kolejnej. Wspólnie z dyrektorami małopolskich szpitali opracowaliśmy strategię na najbliższy czas. Jesteśmy przygotowani. Będziemy stopniowo dostosowywać liczbę łóżek „covidowych” do potrzeb. Te już wzrosły, co pokazują nam codzienne raporty. Naszym wspólnym celem jest to, aby dalej bezpiecznie prowadzić Małopolskę przez epidemię, która niestety nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa – poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas konferencji zorganizowanej 28 września w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w celu przedstawienia planu przygotowań województwa na wzrost liczby zachorowań na COVID-19.

– Chcę podziękować zarówno panu wojewodzie, jak i panu marszałkowi za to, że wsłuchali się w nasze głosy. Za nami ciężki czas, gdy musieliśmy tworzyć łóżka dla pacjentów z COVID-19. Było to dla nas duże wyzwanie. Namawiamy do zaszczepienia się, bo to jedyna, najważniejsza broń przed koronawirusem. Chcemy, aby procent wyszczepienia był jak najwyższy, bo wtedy jesteśmy bardziej bezpieczni – powiedziała Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

– Pracuję w ochronie zdrowia już ponad 40 lat i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, w której uzgadniamy: nie przekazujemy polecenia, ale uzgadniamy to, co ma być. Nie możemy zmarnować czasu po trzeciej fali i przed kolejną. Cieszę się, że powstała strategia na IV falę. Nie będziemy tracili już energii  na szukanie miejsca dla pacjentów. To wielka zasługa władz Małopolski, pana wojewody i pana marszalka – podsumował dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego.

Plan zabezpieczenia województwa małopolskiego w łóżka dla pacjentów z COVID-19 w przypadku wzrostu liczby pacjentów zakażonych opracowany został w ujęciu subregionalnym i dotyczy stopniowego zwiększania liczby łóżek w obliczu IV fali epidemii. Obejmuje następujące subregiony i powiaty województwa małopolskiego:

 • Kraków (m. Kraków, powiaty: krakowski, wielicki, miechowski, proszowicki),
 • Małopolska Zachodnia (powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki),
 • sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski),
 • tarnowski (m. Tarnów, powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski),
 • podhalański (powiaty: tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki).

– Przygotowany plan opiera się na uzgodnionej ze szpitalami koncepcji elastycznego zabezpieczenia łóżek „covidowych” na wypadek zwiększonej liczby zakażeń koronawirusem w kolejnych sześciu etapach. Będą one uruchamiane przy ok. 75-80% zajętości łóżek dostępnych dla pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Plan w zakresie etapowego zwiększania liczby łóżek w ujęciu subregionalnym będzie stanowił podstawę do wydawania decyzji – tłumaczył wojewoda Łukasz Kmita.

Etap I obejmował 9 wytypowanych szpitali województwa małopolskiego, w tym szpital tymczasowy w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) w Krakowie.

Stan zabezpieczenia miejsc dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na I etapie wynosi 270 łóżek, w tym:

 • 227 łóżek dla osób z potwierdzonym COVID-19,
 • 43 łóżka OIT.

Na II etapie do zabezpieczania łóżek „covidowych” włączonych zostanie dodatkowo 10 szpitali;

 1. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie,
 2. SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,
 3. 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie,
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
 5. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
 6. Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju,
 7. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 8. Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego,
 9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach na II etapie będzie wynosiła 604, w tym:

 • 539 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 65 łóżek OIT.

Obecnie jesteśmy właśnie w tej fazie – wydawane są decyzje zwiększające liczbę łóżek przewidzianą dla etapu I.

Na III etapie do zabezpieczania łóżek „covidowych” włączone zostaną dodatkowo
2 szpitale, tj.:  Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Stan zabezpieczenia dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na III etapie będzie wynosił 892 łóżka, w tym:

 • 817 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 75 łóżek OIT.

Stan zabezpieczenia dla pacjentów COVID-19 w szpitalach na IV etapie będzie wynosił  1 169 łóżek, w tym:

 • 1 068 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 101 łóżek OIT.

Na V etapie do zabezpieczania łóżek dla pacjentów z COVID-19 włączonych zostanie dodatkowo 8 szpitali, tj.:

 1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 2. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
 3. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.,
 4. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
 7. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
 8. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.

Liczba łóżek „covidowych” na V etapie będzie wynosić 1 654, w tym:

 • 1 537 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19;
 • 117 łóżek OIT.

Na VI etapie włączony zostanie dodatkowo Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Stan zabezpieczenia będzie wynosił 2 198 łóżek, w tym:

 • 2 054 łóżek dla osób z potwierdzeniem COVID-19,
 • 144 łóżka OIT.

W strategii uwzględnione zostały również łóżka dla dzieci. Plan obejmuje cztery szpitale, w tym trzy zlokalizowane w subregionie krakowskim oraz jeden w subregionie tarnowskim. W sytuacji znaczącego wzrostu liczby zakażeń i hospitalizacji pacjentów pediatrycznych baza łóżek dla dzieci z potwierdzonym COVID-19 zostanie zwiększona łącznie do 67, w tym 3 łóżka respiratorowe.

(Źródło: tekst i grafika  – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)