Interakcje leków – próba analizy przyczyn nasilania się tego zjawiska

Zmaganie się z problemem interakcji leków to jedno z największych wyzwań dla współczesnej farmakoterapii. Jak wynika z badań prowadzonych w Uniwersyteckim Ośrodku Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków w Krakowie, w których przeanalizowano 5000 preskrypcji pod kątem niekorzystnych interakcji lekowych, aż w 19,8% przypadków interakcje dotyczą leków stosowanych jednoczasowo. Indukują one wzajemne oddziaływania i często prowadzą do komplikacji terapeutycznych, nie wspominając już o zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta. Okres pandemii (teleporady) dodatkowo nasilił te niekorzystne zjawiska.

Powstaje pytanie, jak postrzegamy przyczyny tak znacznego wzrostu częstotliwości występowania klinicznie istotnych interakcji?

 Przyczyny interakcji leków

PRZYCZYNA  PRAŹRÓDŁO
Automatyzm w przepisywaniu lekówStosowanie leków bez określenia ryzyka ich potencjalnych działań niepożądanych i interakcji.
NieświadomośćMylne przekonanie, że w mojej  praktyce lekarskiej nie zdarzają się problemy, których powodem jest polifarmakoterapia.
Lekceważenie znaczenia interakcjiBrak wiedzy, że interakcje lekowe mają znaczenie w praktyce, a każdy podany pacjentowi lek działa na organizm pacjenta zależnie od innych leków.
Wykorzystywanie do oceny ryzyka interakcji lekowej wyłącznie programów multimedialnychProgramy komputerowe zwykle nie uwzględniają, czy pacjent stosuje jednoczasowo kilka leków. Często nie zawierają też najbardziej istotnego czynnika, który  rozstrzyga o znaczeniu klinicznym interakcji. Jest nim aktualnie stosowana dawka leku.
Bezrefleksyjne stosowanie standardów terapeutycznych u pacjenta z wielochorobowościąStandardy postępowania terapeutycznego odnoszą się najczęściej do jednej przypadłości i nie pomagają odpowiedzieć na pytanie, jak kojarzyć standardowe leki u pacjentów z wielochorobowością.
Spóźniona weryfikacja zleconej farmakoterapiiW przypadku pojawienia się nowych elementów w obrazie choroby pacjenta należy zawsze rozważyć, czy nie stanowią one przeciwwskazań do stosowania poszczególnych leków.
Stosowanie leków zbędnychPacjenci bez konsultacji stosują leki, dla których aktualnie nie ma wskazań. Każdy dodatkowy lek to wzrost ryzyka występowania działań niepożądanych.

Z analiz interakcji leków wynika, że w praktyce istnieje zaledwie kilkanaście leków, które najczęściej wchodzą w interakcje z uwagi na swój profil farmakokinetyczno-farmakodynamiczny. Najważniejsze z nich zebrano w tabeli poniżej.

Leki najczęściej wchodzące w interakcje podczas polifarmakoterapii (kolejność alfabetyczna)

antagoniści wapnia, głównie pochodne 1,4 -dihydropirydyny doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K inhibitory pompy protonowej (PPI) inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) klarytromycyna leki antycholinergiczne metoprolol paracetamol spironolakton statyny tramadol warfaryna

Przykładem nieprawidłowości w farmakoterapii jest także zjawisko duplikacji leków, czyli zwiększania liczby leków, które nie tylko nie poprawiają skuteczności prowadzonego leczenia, ale dodatkowo jeszcze zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań. W tabeli zebrano najczęściej występujące w praktyce połączenia o typie duplikacji.

Najczęstsze przypadki duplikacji leków

LEKIKONSEKWENCJE
Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane ogólnieBrak poprawy efektu analgetycznego, zwiększenie ryzyka uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego, wątroby oraz nerek.
Spazmolityki muskulotropoweNajczęściej dotyczy kojarzenia drotaweryny z alweryną lub mebewryną. Skojarzenie takie nie poprawia skuteczności, zwiększa natomiast ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych, w tym dyspulsji.
Adrenolityki alfa-1Najczęściej dotyczy kojarzenia doksazosyny  z uroselektywnymi alfa-1 blokerami – tamsulozyna, alfuzosyna, sylodosyna. Skojarzenie takie nie poprawia skuteczności, natomiast znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia hipotonii.
Tramadol + silne analgetyki opioidowe z III stopnia drabiny analgetycznejBrak poprawy skuteczności analgetycznej, wzrost ryzyka wystąpienia sensytyzacji i hiperalgezji wtórnej.
Inhibitory konwertazy angiotensyny + sartanyPołączenie to zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek, może być stosowane tylko w szczególnych przypadkach.

UWAGA: interakcje, które są wywołane nieprawidłowym połączeniem leków, najczęściej zdarzają się w populacji geriatrycznej oraz u pacjentów leczonych w ramach opieki paliatywnej. 

dr hab. Jarosław Woroń, prof. Ryszard Korbut

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków

Szpital Uniwersytecki w Krakowie