Krótsza kwarantanna

27 sierpnia Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało możliwość skrócenia obowiązkowej kwarantanny do 10 dni oraz zwolnienie z konieczności wykonania drugiego testu w kierunku koronawirusa na koniec okresu izolacji. Badania prowadzone na świecie dowodzą bowiem, iż osoba zarażona wirusem SARS-CoV-2 generalnie przestaje być zagrożeniem dla otoczenia już po ok. 6 – 8 dniach. Wirus traci zdolność replikacji, natomiast testy PCR jeszcze długo mogą wykazywać szczątkową obecność jego materiału genetycznego w organizmie. Nie jest to jednak jednoznaczne z możliwością przenoszenia choroby. Oficjalne informacje na ten temat WHO podawała już w drugiej połowie czerwca. Niedawno stosowne zalecanie opublikowała znacząca amerykańska agencja CDC (Centres for Disease Control and Prevention).

Poniżej publikujemy najistotniejsze fragmenty dokumentów w tłumaczeniu dr. Pawła Grzesiowskiego, prezesa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa:

Czas trwania izolacji i środki ostrożności
W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środki ostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów i ustąpieniu gorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania leków obniżających gorączkę i z poprawą innych objawów. Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnego do replikacji powyżej 10 dni, co może uzasadniać przedłużenie okresu izolacji i środki ostrożności do 20 dni od wystąpienia objawów (rozważyć konsultację z ekspertami ds. kontroli zakażeń).
W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpią objawy, izolację i inne środki ostrożności można przerwać 10 dni po dacie pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów PCR 2 dla przerwania izolacji lub środków ostrożności
W przypadku osób z poważnym obniżeniem odporności można rozważyć strategię opartą na testach w porozumieniu z ekspertami od chorób zakaźnych. W przypadku wszystkich innych strategia oparta na testach nie  jest już zalecana, z wyjątkiem zaprzestania izolacji lub środków ostrożności wcześniej niż miałoby to miejsce w ramach strategii przedstawionej powyżej.
Rola testu PCR 2 po przerwaniu izolacji lub środków ostrożności
W przypadku osób, u których wcześniej zdiagnozowano objawowe COVID-19,
które pozostają bezobjawowe po wyzdrowieniu, nie zaleca się ponownego badania w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia objawów pierwotnego zakażenia COVID-19.
W przypadku osób, u których wystąpią nowe objawy zgodne z COVID-19 w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia pierwszych objawów, jeśli lekarz nie może zidentyfikować alternatywnej etiologii, wówczas osoba ta może wymagać ponownego badania; zaleca się konsultację z ekspertami od chorób zakaźnych lub kontroli zakażeń. Podczas tej oceny można rozważyć izolację na podstawie konsultacji z ekspertem ds. kontroli zakażeń, zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów w ciągu 14 dni od bliskiego kontaktu z osobą zakażoną.
W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpiły objawy, zamiast daty wystąpienia objawów należy podać datę pierwszego pozytywnego testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów serologicznych
Nie należy przeprowadzać testów serologicznych w celu ustalenia obecności lub braku zakażenia SARS-CoV-2 lub ponownego zakażenia.

Tłumaczenie i redakcja (źródło CDC i WHO): dr med. Paweł Grzesiowski, Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa