lek. dent. Stefania Bryk (1929-2021)

Stefania Bryk z d. Zasucha urodziła się w 1929 r. w Pacanowie i tam też ukończyła szkołę powszechną. Podczas wojny naukę kontynuowała na tajnych kompletach. Do liceum chodziła jednak w Gdańsku Oliwie, gdzie po wyzwoleniu, właśnie w celu kontynuacji nauki zamieszkała u stryja. Dała się tam poznać jako utalentowana śpiewaczka – talent sceniczny i oratorski ujawniała zresztą od dzieciństwa. Pięknie śpiewała, sugerowano jej więc pójście tą drogą. Wybrała jednak pewniejszy, bardziej stabilny zawód, studia medyczne i karierę lekarza dentysty, chirurga stomatologicznego. Rozpoczęła naukę na Akademii Medycznej w Gdańsku, ale już po roku przeniosła się do Krakowa, by być blisko ukochanego, a niebawem męża, Edwarda Bryka, wówczas młodego asystenta w krakowskiej AM, później profesora nauk medycznych, wybitnego okulisty, pisarza i malarza.

W 1952 r. Stefania Bryk otrzymała dyplom lekarza dentysty i rozpoczęła pracę w Centralnej Poradni Stomatologicznej przy ulicy Kopernika 32, poznając tam całe spektrum problemów, z jakimi do dentysty może zgłosić się pacjent. Zaowocowało to dużym doświadczeniem interdyscyplinarnym i ułatwiło wybór specjalizacji. W 1973 r. uzyskała II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Z Wojewódzką Poradnią, a później Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Krakowie dr Stefania była związana od początku swojej pracy zawodowej aż do emerytury.

„Nasza Doktor Bryk”, „nasza Stenia” – tak o Doktor Stefanii Bryk mówiliśmy w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie. „Moja Wojewódzka” – tak o naszej przychodni mówiła Ona. Poświęciła temu miejscu ponad 50 lat – całe swoje zawodowe życie. Współtworzyła tę przychodnię, przez jakiś czas także formalnie nią kierując, kreowała jej wizerunek i postawy jej pracowników – młodych lekarzy, asystentek, całego personelu. Wykształciła wielu specjalistów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, pokazując, jak być dobrym lekarzem i dobrym człowiekiem.

Wiele lat była kierownikiem Konsultacyjnej Poradni Chirurgii Stomatologicznej. M.in. dzięki Jej staraniom w WPS zaczęto wykonywać u dzieci z niepełnosprawnościami zabiegi w znieczuleniu ogólnym. W uznaniu licznych zasług otrzymała wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Odznakę Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia.

Była zawsze życzliwa dla innych, zawsze uśmiechnięta, pełna uroku, promieniała elegancją nie tylko zewnętrzną, lecz także tą płynącą z Jej bogatego wnętrza. Dzieliła się z innymi dobrą energią, dla każdego miała miłe słowo i nigdy nie odmawiała pomocy – taka była dla nas, współpracowników. Taka też była dla swoich pacjentów.

Stefania Bryk znajdowała także czas na swoje pasje – śpiew, muzykę, teatr i podróże, które nawet na emeryturze nie pozwalały na nudę. Miała mnóstwo przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, z którymi spotykała się w klubie Amicus. Mawiała, że na starczą nudę po prostu brakuje jej czasu.

Wiele Jej zawdzięczamy, w tym ja osobiście. Nawet kiedy przestała już pracować, mogliśmy liczyć na Jej zainteresowanie, wsparcie i uśmiech. A kiedy Doktor Stenia nas odwiedzała, w starych murach przy ulicy Batorego robiło się od razu jaśniej i weselej. Niestety, już nas nie odwiedzi.

9 stycznia 2021 r. pożegnaliśmy Nestorkę i Legendę Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie Doktor Stefanię Bryk. Odeszła, ale pozostaje w naszych sercach i naszej pamięci.

Anna Maciąg-Brattemo,

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. Z. Żaka w Krakowie