Limity przyjęć na studia medyczne 2020/2021

Matury w tym roku opóźnione, a w ślad za tym terminy przyjęć na studia, niemniej Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt limitu miejsc na studia na kierunku lekarskim (8290) i lekarsko-dentystycznym (1408) w roku akademickim 2020/2021. Miejsc na kierunku lekarskim będzie o 120 więcej, w tym 84 miejsca na studiach w języku obcym. Zajmą je głównie studenci zagraniczni.

Naczelna Rada Lekarska od lat stoi na stanowisku, że przede wszystkim powinno się zwiększać limit miejsc dla studiujących w języku polskim, ponieważ cudzoziemcy zwykle nie zostają w Polsce; natomiast uczelnie o nich zabiegają – wnoszą środki finansowe do uczelnianych budżetów.  

Limity przyjęć na studia medyczne na wybranych największych uczelniach:

Śląski Uniwersytet Medyczny ………………………………………………. 715 (160 miejsc na studiach obcojęzycznych)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ……………………………………………. 670 (100)

Warszawski Uniwersytet Medyczny …….…..…………………………….. 550 (150)

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ………… 340 (200)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ………………………….……………… 330 (180)

Gdański Uniwersytet Medyczny …………………………………..………… 276 (180)

Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu …………….…. 273 (150)

Pomorski Uniwersytet Medyczny (Szczecin) ……………………..……… 250 (140)

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego…………….……….. 240 (125)

Uniwersytety w Toruniu i  Bydgoszczy……….…..…………..……… po 204 (96 i 48)

Łącznie mamy obecnie 21 szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim. Dalsze miejsca zajęły uczelnie publiczne z Białegostoku (184), Olsztyna (120), Opola (120) oraz prywatne; im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie (125), Kard. S. Wyszyńskiego (120) i Łazarskiego (100) w Warszawie. Kształcenie lekarskie prowadzą jeszcze Rzeszów (80), Kielce (75) i Zielona Góra (60).

Studia lekarsko-dentystyczne prowadzi 10 szkół wyższych. Limity naboru w poszczególnych miastach wyniosły: Katowice (125), Łódź (120), Szczecin (100), Poznań (100), Lublin (80), Kraków (60). Generalnie na studiach lekarsko-dentystycznych limit wzrósł o 10 miejsc.

Opr. cis