Łukasz Jankowski na czele samorządu lekarskiego

Pod hasłem „Samorząd przyszłości” doktor Łukasz Jankowski, specjalista nefrolog, szef warszawskiej Izby Lekarskiej, zwyciężył w wyborach na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Stosunkiem głosów 252 do 192 pokonał zabiegającego o reelekcję prof. Andrzeja Matyję z Krakowa. Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy wybrano także nowego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym został doktor Zbigniew Kuzyszyn z Lublina.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy odbył się w dniach 12 – 14 maja w Warszawie. Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, delegaci z całego kraju wybierali władze samorządu lekarskiego na jego kolejną kadencję. O reelekcję ubiegał się prof. Andrzej Matyja z Krakowa, jego rywalem w staraniach o fotel prezesa NRL był doktor Łukasz Jankowski z Warszawy. Jak podkreślano w komentarzach, doszło do starcia dwóch pokoleń i zwyciężyło to młodsze.

– Moim planem jest zbudowanie samorządu przyszłości – mówił  w swoim wystąpieniu przed wyborami Łukasz Jankowski; – Sprawdzonym kluczem do tego, z którego korzystałem w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, jest słuchanie, angażowanie i skuteczne działanie. Klucz ten pozwolił na osiągnięcie dwóch z trzech celów, które sobie założyłem: wsparcie dla członków samorządu i wpływ na opinię publiczną. Do osiągnięcia w pełni trzeciego celu, którym jest wpływ na decydentów w izbie okręgowej brakuje narzędzi. Stąd moja decyzja o kandydowaniu na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – mówił Łukasz Jankowski.

Nowo wybrany prezes Naczelnej Rady Lekarskiej jest specjalistą nefrologii. W 2018 r. został prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jest absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim i doktorantem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany jest z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie.

Podczas Zjazdu wybrano także nowego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym został doktor Zbigniew Kuzyszyn z Lublina, nową Naczelną Radę Lekarską oraz członków innych organów samorządu lekarskiego. OIL w Krakowie w Naczelnej Radzie Lekarskiej reprezentować będzie lek. Agata Dynkiewicz, wiceprezes krakowskiej ORL, w Naczelnym Sądzie Lekarskim – dr Stefan Bednarz oraz lek. dent. Michał Telega, w Naczelnej Komisji Rewizyjnej pracować będą Jolanta Orłowska-Heitzman oraz prof. Andrzej Matyja.

(jgh, źródło: Gazeta Lekarska, NIL)

Fot. Marta Jakubiak/Gazeta Lekarska