Małopolanie Roku 2019 i 2020

10 maja w Auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Małopolanina Roku 2019 i 2020 oraz Człowieka Roku 2019 i 2020. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się lekarze – prof. Wojciech Nowak, były rektor UJ, oraz prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który wyróżnienie to odbierał w imieniu wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Tytuł Małopolanina Roku przyznawany jest od 1996 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wybitnym osobom wywodzącym się z tego regionu, przyczyniającym się do rozwoju i promowania Małopolski. Natomiast od 1997 r. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznaje tytuł Człowieka Roku jako wyraz uznania dla osób działających m.in. na rzecz wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa i promowania Polski. W tym roku uroczystość miała szczególny charakter i podwójną liczbę laureatów z uwagi na wcześniejsze obostrzenia związane z pandemią COVID-19.  

Dyplomy dla Małopolanina Roku 2019 z rąk wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, a zarazem przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka oraz rektora UJ prof. Jacka Popieli odebrali byli prezydenci Krakowa prof. Andrzej Gołaś i Józef Lassota. Natomiast tytułem Małopolanina Roku 2020 uhonorowano prof. Wojciecha Nowaka, byłego rektora UJ, „za budowę Szpitala Uniwersyteckiego i dokończenie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ oraz rozwój i promocję polskiej nauki i kultury w Europie i świecie”. Drugim wyróżnionym był prof. Tadeusz Słomka, były rektor AGH, za działania na rzecz rozwoju tej największej polskiej uczelni technicznej.  

Prof. Wojciech Nowak odbiera dyplom Małopolanina Roku

Tytuł Człowieka Roku 2019 przyznano Oldze Tokarczuk i Robertowi Lewandowskiemu (nieobecnym na gali), a za rok 2020 – prof. Andrzejowi Matyi, prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, kierownikowi II Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej CM UJ, jako „wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia walczących z oddaniem i poświęceniem o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii – COVID-19”.

Od lewej: prof. Jacek Popiel, prof. Andrzej Matyja i Kazimierz Barczyk

Wyróżnienie to otrzymał także Paweł Bory, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, w „uznaniu i podziękowaniu wszystkim instytucjom państwowym organizującym pomoc w ramach rządowych i samorządowych tarcz finansowych i antykryzysowych, ratujących kilkaset tysięcy przedsiębiorstw i miliony miejsc pracy, w trakcie największej od 100 lat pandemii COVID-19”.

KD