Nowa Okręgowa Rada Lekarska

Prezydium ORL w Krakowie liczyć będzie w obecnej kadencji 13 osób. Pracować w nim będą trzy kobiety, w tym dwie pełnią funkcje wiceprezesów Rady. Decyzją Rady utworzono także nowy Zespół – do spraw Epidemiologii. Ustaleniem składów poszczególnych organów rozpoczęła pracę nowa Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie.

13 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Okręgowej Rady Lekarskiej, podczas którego m.in. wybrano Prezydium ORL, określając też zakres obowiązków jego poszczególnych członków. Najpierw jednak członkowie Rady przyjęli jednomyślnie zaproponowaną przez prezesa ORL Roberta Stępnia uchwałę w sprawie liczebności Prezydium, które, podobnie jak na początku poprzedniej kadencji, liczyć będzie 13 osób, w tym 5 wiceprezesów odpowiedzialnych za różne sfery działania Izby. Także jednogłośnie Rada postanowiła, iż funkcje pełnomocników Delegatur OIL w Krośnie, Nowym Sączu i Przemyślu pełnić będą po raz kolejny ich poprzedni szefowie – lekarze Janusz Kulon, Krzysztof Wróblewski i Marek Zasadny, którzy oczywiście wcześniej zgodzili się kontynuować tę misję.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Prezes ORL: lek. dent. Robert Stępień

Wiceprezesi:

lek. Marzena Ksel-Teleśnicka

lek. Agata Dynkiewicz

lek. dent. Dariusz Kościelniak

lek. Lech Kucharski

lek. Andrzej Matyja

Sekretarz ORL: lek. Mariusz Janikowski

Skarbnik ORL: lek. Jerzy Friediger

Członkowie Prezydium ORL:

lek. dent. Anna Maciąg-Brattemo

lek. Jacek Tętnowski

lek. Janusz Kulon – pełnomocnik OIL Delegatura w Krośnie

lek. Krzysztof Wróblewski – pełnomocnik OIL Delegatura w Nowym Sączu

lek. Marek Zasadny – pełnomocnik OIL Delegatura w Przemyślu

Okręgowa Rada Lekarska na swym pierwszym spotkaniu przyjęła także uchwały o powołaniu Rzecznika Praw Lekarza, którym został lek. Łukasz Litwa, oraz o powołaniu Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów, którym w obecnej kadencji będzie lek. Janusz Pokorski. Decyzją Rady funkcję Mediatora OIL pełnić będzie, jak poprzednio, lek. Jolanta Orłowska-Heitzman. Powołano także Komisje i Zespoły ORL, wśród których pojawił się nowy Zespół ds. Epidemiologii. Wniosek w tej sprawie zgłosił prezes Stępień, uzasadniając go potrzebą wydzielenia struktury, która najszybciej, dysponując lepszym przygotowaniem merytorycznym, reagować będzie na zagrożenia epidemiologiczne. W drodze głosowania przewodniczącym tego zespołu został Piotr Meryk – specjalista chorób zakaźnych.

ORL przyjęła również uchwały upoważniające Prezesa, Wiceprezesa i  Dyrektor Biura do dysponowania określonymi kwotami bez konieczności wcześniejszego uzyskania zgody Rady (ale te decyzje finansowe muszą zostać zaakceptowane post factum przez Prezydium ORL na jego najbliższym posiedzeniu). Zwłaszcza że podobnie jak w poprzedniej kadencji Rada w pełnym składzie spotykać się ma średnio co dwa miesiące, choć z możliwością zwołania dodatkowego posiedzenia lub zdalnego głosowania w każdej sytuacji, gdy będzie to konieczne.

Komisje i Zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz ich przewodniczący w IX kadencji samorządu lekarskiego

 1. Komisja Etyki Lekarskiej  – Krzysztof Wróblewski
 2. Komisja Finansowo-Budżetowa – Antoni Marcinek
 3. Komisja Kształcenia Medycznego – Lech Kucharski
 4. Komisja ds. Lekarzy Seniorów – Kazimierz Kłodziński
 5. Komisja ds. Młodych Lekarzy – Agata Dynkiewicz
 6. Komisja Organizacyjna – Mariusz Janikowski
 7. Komisja ds. Praktyk Lekarskich – Patryk Hartwich
 8. Komisja Socjalno-Bytowa – Marek Zasadny
 9. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – Jacek Tętnowski
 10. Komisja Stomatologiczna – Dariusz Kościelniak
 11. Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców – Marzena Ksel-Teleśnicka.
 12. Zespół ds. POZ i AOS – Jerzy Radziszowski
 13. Zespół ds. Szpitalnictwa – Lech Kucharski
 14. Zespól ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Hospicyjnej – Lucjan Habieda
 15. Zespół ds. Epidemiologii – Piotr Meryk
 16. Zespół ds. Kultury – Waldemar Hładki

(Więcej – w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”)

(JGH)