Otwarcie Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej w SU

3 października w dawnym budynku CUMRiK-u otwarto Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Po wielu latach do SU powrócili wybitni specjaliści w tej dziedzinie, dotychczas związani ze Szpitalem im. Narutowicza w Krakowie – prof. Aleksander Konturek i prof. Marcin Barczyński.

Od lewej: prof. Aleksander Konturek, dyrektor SU Marcin Jędrychowski i prof. Marcin Barczyński

Oddział znajduje się na tym samym piętrze, na którym od sierpnia działa Oddział Chirurgii Ogólnej będący częścią Breast Unitu. Oba oddziały będą także współdzielić salę operacyjną. Dostęp do niej był kluczowy w związku z rosnącą liczbą pacjentów wymagających leczenia chirurgicznego. „Patrząc na zestawienia z ostatnich 20 lat, możemy zauważyć, że żaden nowotwór nie rozwija się tak dynamicznie, jak nowotwór tarczycy, szczególnie w populacji kobiet. Jest już na szóstym miejscu wśród najczęściej występujących nowotworów” – stwierdził podczas konferencji prasowej 30 września prof. Aleksander Konturek, ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Endokrynologicznej SU.

Natomiast prof. Marcin Barczyński, kierownik Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, zwrócił uwagę na to, że głównym celem powołania nowego oddziału było zapewnienie wszechstronnego leczenia i opieki w tym samym ośrodku oraz przede wszystkim zwiększenie dostępności tego leczenia, tak aby pacjent zgłaszający się kartą DiLO nie czekał zbyt długo na zabieg. Ważne jest także, aby po zabiegu jakość życia pacjenta nie uległa znacznemu pogorszeniu, jakim może być np. utrata lub zmiana głosu spowodowana uszkodzeniem nerwów krtaniowych. „Oferujemy już dzisiaj dostęp do najnowocześniejszych metod neuromonitoringu trzeciej generacji, które umożliwiają w sposób ciągły, na bieżąco analizowanie zapisu elektromiograficznego w trakcie operacji tarczycy z nerwów głosowych. W związku z czym minimalizują ryzyko uszkodzenia tych struktur” – powiedział prof. Barczyński.

Oczywiście nie wszystkie schorzenia endokrynologiczne wymagają zabiegów operacyjnych. Dlatego w oddziale pacjenci leczeni też będą m.in. niezabiegowymi metodami małoinwazyjnymi, jak np. ablacja termiczna, a także za pomocą technik laparoskopowych. W planach jest także przeprowadzanie zabiegów w zakresie chirurgii nadnerczy małoinwazyjnymi technikami dostępu pozaotrzewnowego.

Na koniec prof. Barczyński zadeklarował, że w nowo powstałym ośrodku prowadzone będą – przy współpracy z Europejskim Towarzystwem Chirurgii Endokrynologicznej, którego jestem prezesem – szkolenia dla chirurgów z innych placówek.

KD

Fot. Karolina Fok/Szpital Uniwersytecki w Krakowie