Profesor Wojciech Cyrul kandydatem na dyrektora USD

Dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ z Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni, został wskazany przez komisję konkursową jako kandydat na nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Do konkursu przystąpiły cztery osoby, ale dwie nie przedstawiły wymaganych dokumentów. Wybór nastąpił 3 listopada. Nominację musi zatwierdzić prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki. Continue reading Profesor Wojciech Cyrul kandydatem na dyrektora USD

Krzysztof Zgłobicki (1957-2021)

Krzysztof zawsze podkreślał, że jego życie nabrało smaku z chwilą rozpoczęcia w 1979 roku studiów na słynnym Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierowanym przez profesora Andrzeja Pawłowskiego. Było to wówczas liczące się w Europie, w pełni rozkwitu, centrum grafiki, designu, projektowania mebli, sprzętu AGD, wyrafinowanej aparatury przemysłu lekkiego. Niewielki budyneczek ASP przy ul. Smoleńsk 9 promieniował bez przesady ideami ładu przestrzennego, architektury wnętrz, wykorzystania ruchu, światła, barwy, torując drogę nowoczesności. Takimi ideami kierował się także Krzysztof, absolwent tej uczelni, kiedy
z pietyzmem i dążeniem do doskonałości przygotowywał do druku m.in. dziesiątki wydań gazety, którą trzymacie Państwo teraz w rękach. Już nie wybierze nam najlepszych zdjęć, nie wytłumaczy, czemu jeden błękit jest lepszy od drugiego… Continue reading Krzysztof Zgłobicki (1957-2021)

Barbara Kaczkowska (1941-2021)

Są tacy ludzie, na widok których uśmiechamy się, bo z góry wiadomo, że ich wejście zapowiada miłą atmosferę, życzliwy ogląd świata i ludzi. Zresztą nawet jeśli tematem rozmowy ma być kwestia sporna czy budząca dezaprobatę, to wiadomo, że opinia zostanie wyrażona z taktem, umiarem. I taką postacią była Barbara Kaczkowska, którą właśnie żegnamy, pogrążeni w bólu nieodwołalności tego odejścia. Continue reading Barbara Kaczkowska (1941-2021)

Omeprazol

Omeprazol (pochodna benzimidazolu) jest najdłużej dostępnym na rynku farmaceutycznym lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej. Dostępny jest nie tylko na receptę, ale i w sprzedaży odręcznej (OTC), co powoduje, że w praktyce spotykamy coraz większą liczbę niebezpiecznych interakcji tego leku u pacjentów stosujących jednoczasowo z omeprazolem także inne leki. Continue reading Omeprazol

Gotowi na kolejną falę pandemii

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zaprezentował strategię stopniowego zwiększania liczby łóżek „covidowych”. Plan ten został również podpisany przez dyrektorów 28 małopolskich szpitali. – Pracuję w ochronie zdrowia ponad 40 lat i po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, w której uzgadniamy to, co ma być – podkreślił dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego. Continue reading Gotowi na kolejną falę pandemii

Między nostalgią, groteską a przerażeniem

Teatr KTO po ponad 40 latach tułaczki wprowadził się do własnego budynku. Ten nowoczesny, utrzymany w minimalistycznej stylistyce obiekt powstał w miejscu niegdysiejszego kina Wrzos. Architekci zachowali jednak historyczne elementy, gdyż jednym z kluczowych założeń projektu było odrestaurowanie fasady, która teraz wróciła do swojej pierwotnej formy z XIX wieku, kiedy to budynek pełnił funkcję przytułku Zgromadzenia św. Wincentego á Paulo. Ale poza tym w środku jest absolutnie nowocześnie. Wrażenie robi też ogród sensoryczny, który graniczy z parkiem Bednarskiego, gdzie znalazła się letnia scena z amfiteatralnie zbudowaną widownią. Continue reading Między nostalgią, groteską a przerażeniem

NIK o ochronie pracowników szpitali przed zranieniami i napromieniowaniem

Według raportu Naczelnej Izby Kontroli sporządzonego na podstawie kontroli przeprowadzonej w kilkunastu szpitalach (klinicznych, wojewódzkich i powiatowych) w okresie 2017-2020, większość z nich nie była w pełni przygotowana do identyfikacji i minimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. W efekcie, nieprawidłowości w reagowaniu na zranienia wystąpiły w 1/3 z nich. Kontrolerzy Izby stwierdzili także, że w większości placówek wydatki na bezpieczne igły, nożyczki czy skalpele nie były systematycznie zwiększane, a raporty dotyczące zranień ostrymi narzędziami sporządzano nierzetelnie. Continue reading NIK o ochronie pracowników szpitali przed zranieniami i napromieniowaniem