Kilka uwag na temat stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

1 października absolwenci kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych rozpoczynają co roku staże podyplomowe w celu doskonalenia umiejętności praktycznych oraz pogłębienia wiedzy teoretycznej. Zasady odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów uregulowane są w art. 15 -15p Ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r., poz. 151 ze zmian.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 lutego 2023 … Continue reading Kilka uwag na temat stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Zmarła Barbara Wiejowska

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Drogiej Koleżanki, doktor Barbary Wiejowskiej. Słowa nie potrafią wyrazić tego, jak bardzo jesteśmy poruszeni tą stratą, która dotknęła naszą społeczność lekarską. Barbara Wiejowska była aktywnym i zaangażowanym członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w latach 2001-2018 oraz delegatem na Zjazd Lekarzy w latach 1997-2018. Jej wkład w działalność Komisji Socjalno-Bytowej ORL był niezwykle cenny … Continue reading Zmarła Barbara Wiejowska

Haracz za możliwość pracy w POZ

Jeśli nic się nie zmieni, jeszcze tylko przez nieco ponad rok w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogli pracować lekarze specjaliści w dziedzinach pediatrii i chorób wewnętrznych. Bez dodatkowego kursu z zakresu medycyny rodzinnej stracą uprawnienia lekarzy POZ i być może pracę. O sytuacji w POZ rozmawiamy z doktorem Jerzym Radziszowskim, prezesem CM Diamed w Krakowie. Continue reading Haracz za możliwość pracy w POZ

Staże na nowych zasadach

Nowe zapisy Ustawy o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty, wprowadzone już klika lat temu, miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, ale, jak to zwykle bywa, przesunięto tę datę o rok i tak nowa forma organizacji staży podyplomowych oraz ich nowy program weszły w życie 1 stycznia br. Co prawda już absolwenci, którzy rozpoczęli staż od 1 marca, realizują go w nowym trybie, ale dotyczy to zaledwie kilkunastu osób. Prawdziwe rozpoznanie w boju nadeszło właśnie teraz – przed terminem październikowym. Continue reading Staże na nowych zasadach

Nowe szkoły receptą na stare problemy? To się może nie udać…

W całym kraju kierunek lekarski cieszył się tego lata rekordową popularnością wśród absolwentów szkół średnich. I to nie tylko na uczelniach, które w kształceniu przyszłych medyków mają kilkusetletnie doświadczenie, lecz także tych, które dopiero kierunek lekarski uruchomiły. Od października br. będzie on dostępny aż na 35 uczelniach, czyli o 12 więcej niż w minionym roku akademickim. W roku akademickim 2023/2024 studia medyczne rozpoczyna w sumie prawie 9,5 tys. osób, z czego na studiach stacjonarnych w języku polskim – blisko 6 tys. Continue reading Nowe szkoły receptą na stare problemy? To się może nie udać…

Dzień Serca w Krakowie

24 września w parku Jordana w Krakowie obchodzono Światowy Dzień Serca. Szczęśliwie deszcz nie odstraszył tych, którzy chcieli wykonać badania, m.in. poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia, EKG, oraz wysłuchać niezmiernie ciekawych prelekcji krakowskich lekarzy, największych autorytetów w swoich dziedzinach,  dotyczących profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego i obecnego stanu wiedzy na ich temat. Continue reading Dzień Serca w Krakowie