„Polka w Europie” po raz 21.

Pod hasłem „Nauki medyczne w poszukiwaniu skutecznych terapii. Zdrowie po pandemii SARS-CoV-2”, w dniach 23 – 24 września odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”. Celem tych dorocznych spotkań jest edukacja dziennikarzy z zakresu medycyny i problematyki ochrony zdrowia oraz interdyscyplinarna wymiana opinii. Jednym z patronów konferencji od lat jest krakowska Izba Lekarska.

O stanie zdrowia Polaków, o bezpośrednich i odległych skutkach pandemii i zachorowania na COVID-19, o nowych lekach i terapiach w diabetologii, kardiologii, onkologii, pulmonologii, nowych możliwościach diagnostycznych i wynikach najnowszych badań dotyczących profilaktyki nowotworów, o obecnych i spodziewanych zagrożeniach epidemiologicznych i wielu innych problemach medycznych oraz związanych z naszym systemem ochrony zdrowia wybitni eksperci mówili w centrum prasowym PAP Warszawie przez dwa dni. Wśród 23 wykładowców byli m.in. profesorowie Zbigniew Gaciong, Ryszard Gellert, Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Jan Lubiński, Janusz Gumprecht, Przemysław Mitkowski, Ewa Barcz, Adam Wichniak i inni wybitni specjaliści. W panelu dotyczącym zdrowia jamy ustnej o roli lekarza dentysty w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych mówiła prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan Wydz. Lekarskiego UJ CM oraz członkini ORL w Krakowie. Kraków i naszą Izbę reprezentował na konferencji także dr Jerzy Friediger, który przedstawił uczestnikom „Polki” usytuowanie dziecka w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Każdy z wykładów wzbudził ogromne zainteresowanie, skłaniał do refleksji i pytań, na które podczas „Polki” dziennikarzom zawsze udziela się odpowiedzi. Bowiem organizatorzy konferencji – Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, w tym roku we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, wykładowcy a także jej patroni, w tym krakowska Izba Lekarska, zdają sobie sprawę ze znaczenia edukacji przedstawicieli mediów, którzy nie tylko bezpośrednio docierają do swoich czytelników, widzów, słuchaczy, czyli do pacjentów, ale też mogą mieć wpływ na środowisko lekarskie i na decydentów.

Dziennikarze „medyczni” pragną rzetelnej wiedzy – w konferencji bezpośrednio lub online wzięło udział ponad 100 przedstawicieli najróżniejszych redakcji.

Najnowsze doniesienia medyczne i refleksje z konferencji, które mogą być interesujące także dla lekarzy, przedstawimy w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”.

(jgh)