Pomoc dla Ukrainy

Koleżanki i Koledzy

W związku z wojną w Ukrainie i coraz większą liczbą uchodźców wojennych docierających do Polski Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie włączyła się do akcji szerokiej pomocy dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów (w większości kobiet i dzieci).

W zaistniałej sytuacji nie trzeba chyba specjalnie uzasadniać tej decyzji.

                                 Wszyscy, którzy chcą pomóc,
                        mogą to uczynić poprzez:

– wpłatę darowizny na konto Fundacji – dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

Zostało już także uruchomione dodatkowe, specjalne subkonto OIL w Krakowie, z którego środki będą przeznaczane na indywidualne wsparcie dla poszczególnych rodzin.

Bank PEKAO S.A 57124045331111001111839987

Okręgowa Izba Lekarska

ul. Krupnicza 11a

31-123 Kraków

Potrzeby są i będą ogromne, dlatego liczę na Wasze zrozumienie.

Robert Stępień