Prof. Krzysztof Składowski p.o. dyrektora Centrum Onkologii w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach i zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej od 25 maja pełni obowiązki dyrektora krakowskiego Oddziału NIO – Centrum Onkologii w Krakowie.

– Zrobię wszystko, aby z pomocą i we współpracy ze znakomitymi specjalistami z krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii odbudować wcześniejszą pozycję tego ośrodka i sprawić, że pacjenci znów będą się w nim chcieli leczyć. Liczę zarówno na ludzi, którzy wciąż tu pracują, jak i na tych, którzy w ciągu ostatnich 18 miesięcy stąd odeszli lub zostali niesłusznie zmuszeni do odejścia – powiedział prof. Krzysztof Składowski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie. – Będę służył swoją wiedzą i doświadczeniem, ale w zamian oczekuję szczerości, lojalności i zaangażowania – dodał.

Profesor Składowski jest specjalistą radioterapii onkologicznej, jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich radioonkologów, autorem ok. 250 publikacji raportowanych w bazie Research Gate, cytowanych w światowym piśmiennictwie. Kierował lub nadzorował ponad 40 badań klinicznych, z których wiele miało zasięg międzynarodowy. Aktywnie działa w wielu towarzystwach naukowych oraz komitetach naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji przez nie organizowanych. Jego głównym zainteresowaniem są nowotwory głowy i szyi. Z Instytutem Onkologii związany jest od 35 lat.

Prof. Krzysztof Składowski na stanowisku szefa krakowskiego oddziału NIO zastąpił odwołanego przez Ministra Zdrowia w połowie maja dr. Konrada Dziobka, który już na początku kwietnia – stracił pełnomocnictwa dyrektora NIO w Warszawie na zarządzanie Instytutem w Krakowie. Wcześniej od wielu miesięcy media informowały o dramatycznie pogarszającej się sytuacji krakowskiego Centrum Onkologii i narastających konfliktach wewnętrznych, w wyniku których z pracy w tym szpitalu odeszło ponad 100 osób, w tym wielu doświadczonych lekarzy specjalistów.

(Źródło – Maja Marklowska-Tomar, rzecznik prasowy NIO Oddział w Gliwicach i Oddział w Krakowie)