Profesor Igor Gościński ma 90 lat – gratulujemy Jubilatowi

Pandemia COVID-19 i zalecenia epidemiczne stanęły na przeszkodzie Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu w planowanych na kwiecień br. uroczystościach 90-lecia urodzin prezesa TLK  profesora Igora Gościńskiego. Redakcja „GGL” także planowała okolicznościową rozmowę z Jubilatem, mamy obszerny szkic biograficzny o Profesorze autorstwa dr. Adama Wiernikowskiego, a Prezydium ORL przygotowało stosowny adres. Jednak i my musimy zmienić plany. Na początek publikujemy więc na naszej stronie internetowej tylko część informacji z godnej podziwu biografii Profesora Gościńskiego.

***

Igor Gościński urodził się 18 kwietnia 1930 roku w Krakowie. Jego ojciec Włodzimierz był inżynierem górniczym, m.in. dyrektorem technicznym kopalni soli w Wieliczce, Bochni i Wapnie. Wykształcenie gimnazjalne zdobył w ramach tajnego nauczania w Wieliczce. W latach 1948 – 1953 odbył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie.

            Po studiach życie zawodowe związał z neurologią (asystent prof.  Adama Kunickiego), w 1960 roku uzyskał specjalizację drugiego stopnia z neurochirurgii, w 1963 roku doktorat, w 1979 – habilitację. Od 1992 roku do przejścia w 2000 roku  na emeryturę Profesor Gościński kierował Kliniką Neurotraumatologii. Aktywny zawodowo był jednak jeszcze przez kolejnych sześć lat.

W AM i CM UJ Profesor był m.in. prodziekanem Wydziału Lekarskiego, prorektorem AM (1990-1993), dyrektorem Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie (1991-1997), dyrektorem Instytutu Neurologii CM UJ (1992-2000).

Odbył zagraniczne staże naukowe, parokrotnie był w Niemczech i USA. Był recenzentem prac habilitacyjnych i profesorskich, promotorem przewodów doktorskich i sam opublikował ok. 200 prac naukowych. Członek władz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Światowej i Europejskiej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych oraz Międzynarodowej Federacji Klinicznej Neurofizjologii, członek kilku Komisji PAN.

Od 1951 roku Profesor Gościński jest związany z Krakowskim Towarzystwem Lekarskim. Był skarbnikiem, wiceprzewodniczącym, a od 2003 roku jest jego prezesem (najdłużej po prof. Józefie Boguszu). W tej roli był inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć składających się na życie naukowe, edukacyjne i kulturalne Krakowa (m.in. organizowanych od 1960 r., „styczniowych”,  posiedzeń w Auli  Collegium Novum UJ z okazji  oswobodzenia Obozu Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowego Dnia Holokaustu). Blisko współpracuje z lekarzami pochodzenia polskiego w Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej, którym m.in. przekazywano nieodpłatnie wydawnictwa  Przeglądu Lekarskiego i Medycyny Praktycznej. Rocznie z jego inicjatywy w TLK wygłaszanych jest 70 – 80 referatów naukowych, co jest ewenementem na skalę polską, a być może i światową. Profesor starannie dba o zachowanie pamięci o wybitnych i zasłużonych lekarzach, związał współpracą z TLK m.in., profesorów Zdzisława Gajdę, Aleksandra Skotnickiego, Jacka Składzienia i nieżyjącego już profesora Henryka Gaertnera. Blisko współpracuje z kierownictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Profesor jest laureatem szeregu wyróżnień, m.in. Medalu „Plus ratio quam vis” – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Medalu dr. Józefa Strusia, Statuetki im. Macieja Leona Jakubowskiego OIL w Krakowie, Medicus Nobilis Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Honoris Gratia Prezydenta Krakowa, jest członkiem honorowym Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Lista  odznaczeń prof. Gościńskiego jest długa, ale nie można przemilczeć  Krzyża Komandorskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej o Profesorze w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”, a teraz jedynie gratulujemy Jubilatowi, życząc dobrego zdrowia, cierpliwości w pokonywaniu pandemii oraz dalszej aktywności w życiu publicznym.