Profesor Tomasz Grodzicki nadal prorektorem ds. Collegium Medicum UJ

Prorektorem ds. Collegium Medicum UJ w latach 2020 – 2024 będzie profesor Tomasz Grodzicki. Jego kandydaturę, zgłoszoną przez nowego rektora UJ prof. J. Popiela, pozytywnie zaopiniowało kolegium elektorów Uniwersytetu. Profesor Grodzicki pełnić będzie tę funkcję już drugą kadencję.

Profesor Tomasz Grodzicki, lat 61, absolwent AM w Krakowie, jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii. Od 2001 roku kieruje Katedrą Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ oraz Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zanim w 2016 roku po raz pierwszy został prorektorem UJ. ds. CM, pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego (2005-2008) oraz dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016). Jest współautorem około 200 publikacji, w tym kilkunastu podręczników. Był m.in. jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych (POLSENIOR-1 i POLSENIOR-2), a także badań stulatków (POL-STU). W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce w latach 2005-2013. Brał też udział w międzynarodowych badaniach dotyczących osób starszych. Druga ważna sfera zainteresowań prof. Grodzickiego to choroby rzadkie.

Jest współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim, członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”. Profesor był wielokrotnie nagradzany, jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członkiem korespondencyjnym PAN i PAU.

(źródło – UJ)