Profesor Wojciech Cyrul kandydatem na dyrektora USD

Dr hab. Wojciech Cyrul jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz innych międzynarodowych uczelni. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pełni także funkcję kierownika studiów doktoranckich. Jest członkiem Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji, założycielem i organizatorem Centrum Badań Klinicznych, którego przez klika lat był dyrektorem naczelnym. Piastował także funkcje zarządcze w spółkach sektora medycznego.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to największa placówka pediatryczna na południu Polski. Działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych, dzięki czemu zapewnia największą kompleksowość leczenia. Dysponuje również pełnym spektrum możliwości diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Łącznie w USD funkcjonują 22 oddziały i 32 specjalistyczne poradnie. Szpital ma ponad 400 łóżek, stanowi również bazę dydaktyczną i badawczą dla Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, prowadzi także liczne badania naukowe.

Ze względu na trudną sytuację finansową placówki a także pogłębiające się problemy kadrowe (wypowiedzenie umów o pracę przez kilkudziesięciu lekarzy), dotychczasowy dyrektor USD, prof. Krzysztof Fyderek na początku października złożył rezygnację z tego stanowiska.

Źródło: www.uj.edu.pl