We wrześniu – protest w Warszawie

Na 11 września 2021 r. na godz. 12 zaplanowano w Warszawie wielki protest pracowników ochrony zdrowia. Decyzja w tej sprawie zapadła 2 sierpnia podczas spotkania przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia, które odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Wspólne działania przedstawicieli m.in. lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i techników medycznych radioterapii, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, mają na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem konieczne jest również uświadomienie społeczeństwu, w jak złej sytuacji znajduje się polska ochrona zdrowia, także na tle sąsiadujących krajów, oraz kto za ten stan odpowiada.  Prezentację poświęconą aktualnemu stanowi polskiego systemu opieki medycznej podczas spotkania przedstawił wiceprezes NRL Artur Drobniak.

Natomiast Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zaznaczyła, że głównym postulatem, o który apeluje Komitet Strajkowy, jest doprowadzenie do pilnych rozmów z premierem Matuszem Morawieckim. – Jako środowisko czujemy się zlekceważeni przez rządzących, dlatego że wnioskowaliśmy o spotkanie z premierem już wcześniej, w czerwcu, przy ustalaniu ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Niestety nie doczekaliśmy się tego spotkania. A sytuacja po ustaleniu tej ustawy jest dla środowisk medycznych i niemedycznych bulwersująca, ponieważ wielu pracowników nie zostaje objętych regulacją wynagrodzeń, jak również dochodzi do sytuacji zmiany stanowisk pracy – powiedziała Krystyna Ptok.

 Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

  1. znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  2. zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  3. zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  4. podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  5. zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Więcej szczegółów, jak również nagranie ze spotkania dostępne na stronie: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia

Opr. KD Fot. A. Szczypczyk, Naczelna Izba Lekarska