Remont Szpitala w Nowym Sączu na finiszu

Dobiega końca remont, modernizacja i rozbudowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do użytku są oddawane kolejne odnowione oddziały i obiekty, w tym uwzględniający walkę z epidemią COVID-19 Oddział Zakaźny, funkcjonujący dotąd w Dąbrowej.

Jeszcze w 2018 r. wyremontowane, doposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały oddziały Chorób Wewnętrznych (dysponujący dziś 24 łóżkami) oraz Chirurgii dla Dzieci (przeniesiony na parter budynku).Natomiast w roku 2019 zakończył się remont Oddziału Pediatrycznego, który po modernizacji został  powiększony (wykorzystano pomieszczenia po przeniesieniu Oddziału Chirurgii dla Dzieci). Wydzielono w nim poczekalnie dla pacjentów, szatnie oraz pokoje socjalne dla rodziców. Sale zostały wyposażone w łóżka dla opiekunów, a przy każdej z nich zrobiono łazienkę. Obecnie Oddział dysponuje 40 łóżkami dla małych pacjentów. Całkowity koszt robót budowlanych i doposażenia wyniósł ponad 2 mln zł. W tym samym roku, w październiku, zakończył się kolejny etap remontu Oddziału Otolaryngologicznego, gdzie prócz sal z łazienkami dla 20 pacjentów znajduje się także specjalny pokój z łóżeczkami dla najmłodszych.

W grudniu zakończyła się również rozbudowa – za kwotę ponad 9 mln zł – Ośrodka Onkologicznego wraz z budową estakady. W nowo otwartym skrzydle funkcjonuje Oddział Onkologii Klinicznej. Znajduje się tam 12 nowocześnie wyposażonych stanowisk do podawania „chemii jednodniowej” (3-osobowe sale wyposażone w łazienkę) oraz osobne pomieszczenie, w którym pacjenci mogą spożywać posiłki. W dobudowanym skrzydle znajdować się będzie również Pracownia Brachyterapii połączona z Zakładem Medycyny Nuklearnej, tak aby pacjenci w jednym miejscu mogli przejść całą ścieżkę leczenia. Koszty doposażenia pokryto ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Najnowszą i jednocześnie największą inwestycją w Szpitalu w Nowym Sączu jest zakończona w kwietniu tego roku budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego (na zdjęciach), połączonego przewiązką z Ośrodkiem Onkologicznym. W nowoczesnym budynku na parterze mieści się Izba Przyjęć, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci. Na pierwszym piętrze znajduje się  Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią, blok porodowy oraz dwie nowoczesne sale do przeprowadzania zabiegów cesarskiego cięcia. Drugie piętro zajmuje Położnictwo, natomiast trzecie to Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej. W Pawilonie przewidziano także pomieszczenia do odwiedzin, sale do ćwiczeń i wykładową, przygotowane z myślą o istniejącej w szpitalu szkole rodzenia, a także tzw. pokoje dla rodzin po stracie czy też „rozmów trudnych”. Koszt robót budowlanych Pawilonu to blisko 35,5 mln zł, z czego 18 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a pozostałą kwotę wyasygnował Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Jednocześnie z przenosinami, 1 kwietnia br., rozpoczął się remont budynku starego Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego przy placu Kuźnice 1, który ma się zakończyć w połowie września 2020 r. W obiekcie powstaną dwa nowe Oddziały: Rehabilitacji oraz Geriatryczny, każdy liczący po 20 łóżek. Do zmodernizowanego budynku zostaną również przeniesione: Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Pulmonologii.

Również w kwietniu po 15 latach z Dąbrowej do Nowego Sącza wrócił Oddział Zakaźny, który zgodnie z wymogami  został ulokowany w odrębnym pawilonie, z własną izbą przyjęć. Dysponuje 20 łóżkami dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia. Oddział został dostosowany (za kwotę 800 tys. zł) do warunków przyjmowania osób z podejrzeniem COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”. M.in. utworzono 3 izolatki ze śluzami z osobnym wejściem z zewnątrz i zmodernizowano piwnice z przeznaczeniem na szatnie dla personelu.

Za kwotę ponad 1,3 mln zł uporządkowano również teren wokół szpitala, a przy budynkach onkologii i ginekologii powstało blisko 300 miejsc parkingowych.

(opr. KD, źródło: SS im. Śniadeckich w Nowym Sączu)

Fot. Damian Radziak, naszemiasto.pl/nowysacz