Robert Stępień na czele krakowskiej Izby Lekarskiej

Robert Stępień, prezes ORL w Krakowie

W sobotę 26 marca odbył się w Krakowie XLI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Decyzją Zjazdu po raz kolejny funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej pełnić będzie lekarz dentysta Robert Stępień. Nowym Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został lekarz Jerzy Sławiński. W Zjeździe wzięło udział 195 z 229 wybranych delegatów.

Jerzy Sławiński i Anna Kot, nowo wybrany i ustępujący Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Po dwóch latach, kiedy z powodu pandemii możliwe było jedynie zdalne (elektroniczne) głosowanie nad uchwałami niezbędnymi do funkcjonowania Izby, 26 marca br. delegaci wybrani przez wszystkich członków OIL w Krakowie osobiście spotkali się w hotelu Premier w Krakowie, by zatwierdzić sprawozdania organów Izby oraz wybrać jej nowe władze na IX kadencję – lata 2022-2026. W przeprowadzonych w ub. roku wyborach delegatów mandaty uzyskało 229 lekarzy i lekarzy dentystów, na Zjazd przybyło 195, czyli frekwencja wyniosła pond 85%.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom Izby, następnie praktycznie jednogłośną decyzją delegatów po raz drugi prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie został Robert Stępień, lekarz dentysta z Krakowa. Po ośmiu latach – dwóch kadencjach samorządu – z funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odeszła lek. dent.  Anna Kot. Decyzją delegatów nowym Rzecznikiem został lek. Jerzy Sławiński, kierownik Oddziału Centralnego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, który od 1993 roku pełnił funkcję zastępcy OROZ. Wybrano także nowych zastępców OROZ oraz nowy skład Okręgowego Sądu Lekarskiego, który już we własnym gronie wybierze przewodniczącego (dotychczasowy przewodniczący OSL prof. Waldemar Hładki, podobnie jak doktor Anna Kot, po dwóch kadencjach musiał odejść z tego stanowiska). Wybrano również nową Okręgową Komisję Wyborczą, Komisję Rewizyjną, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz Okręgową Radę Lekarską, której pierwsze posiedzenie odbędzie się 13 kwietnia.

Szczegółową relację z XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie oraz informacje o pozostałych zmianach we władzach Izby zamieścimy w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”. 

(jgh, fot. K. Domin)