XXXIX Okręgowy Zjazd za nami

Przez dwa dni (26 i 27 czerwca) delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie mogli elektronicznie głosować nad dokumentami sprawozdawczymi Izby. W tej formie odbył się doroczny, sprawozdawczy Zjazd Lekarzy OIL. Z 270 uprawnionych w głosowaniu udział wzięło 192 lekarzy, w tym 79 dentystów. Przyjęto najważniejsze dla funkcjonowania Izby dokumenty, m.in. uchwałę o udzieleniu ORL w Krakowie absolutorium za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020.

– W tak wyjątkowej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w ten wyjątkowy sposób delegaci udzielili nam cennego wsparcia do dalszej pracy. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas, wywiązali się ze zobowiązań przyjętych wobec swoich wyborców i elektronicznie wzięli udział w tym szczególnym Zjeździe Lekarzy krakowskiej Izby – podkreśla Robert Stępień, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie miał się odbyć 28 marca, lecz pandemia COVID-19 nie tylko te plany zniszczyła. Choć resort finansów przedłużył ustawowe terminy zatwierdzenia bilansów i preliminarzy finansowych przez wszystkie zobowiązane do tego podmioty, termin, kiedy możliwa będzie bezpieczna organizacja zwyczajnego zjazdu, z bezpośrednim udziałem delegatów, trudno określić. Dlatego Okręgowa Rada Lekarska mailowo podjęła uchwałę o przeprowadzeniu Zjazdu 26 i 27 czerwca, wyłącznie drogą elektroniczną. 

Przygotowania nie były łatwe i szybkie. Pomijając całą techniczną stronę, konieczne było uzyskanie aktualnych – wykorzystywanych na co dzień i tylko prywatnie adresów poczty elektronicznej wszystkich delegatów. (Niestety, lekarze nagminnie zapominają o aktualizacji swoich danych w Izbie, co stwarza także im samym wiele problemów.) I tak, wszyscy delegaci odpowiednio wcześnie otrzymali komplet sprawozdań organów Okręgowej Izby Lekarskiej oraz pakiet uchwał. Do głosowania niezbędne było uzyskanie specjalnego loginu i hasła. Ostatecznie z 270 uprawnionych głosowało 192 lekarzy, w tym 79 lekarzy dentystów. Ta frekwencja – na poziomie 71% – była wyższa od spodziewanej. Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok 2019, sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Udzielono absolutorium ORL, a także przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2020.

– Wymagania ustawowe zostały spełnione. Czas na długie debaty, dyskusje i osobistą wymianę zdań w końcu nadejdzie. Wierzę, że 40. – jubileuszowy, Zjazd naszej Izby w przyszłym roku odbędzie się normalnie, tak, jak obradowaliśmy wcześniej przez wszystkie lata od odrodzenia samorządu lekarskiego – nie kryje nadziei prezes Robert Stępień.

(jgh)

Lekarze krakowskiej Izby

Na koniec maja 2020 r. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie liczyła 17 455 lekarzy (co sytuuje ją na trzecim miejscu w kraju, po Warszawie i Śląsku), w tym 11 030 kobiet (66,63%). Członkami Izby jest 3893 lekarzy dentystów (22,30%).

W podziale na Delegatury OIL w Krośnie jest 1526 lekarzy, w Nowym Sączu – 1759, w Przemyślu – 1078. Pozostali lekarze są przypisani do Krakowa.

Na koniec 2019 r. ponad 65 lat miało 4037 członków krakowskiej OIL, czyli 23,13%.