Zalecenia i oczekiwania

W związku z pandemią COVID-19 medyczne towarzystwa naukowe publikują rekomendacje i zalecenia dla lekarzy, jak postępować w tej wyjątkowej sytuacji. Także Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, przy współpracy ze Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna UM Wrocław oraz zewnętrznymi ekspertami, już z końcem marca przygotowało zalecenia i algorytmy postępowania, niezbędne w związku ze wznawianiem działalności gabinetów stomatologicznych. Na początku maja pojawiła się informacja, iż także Ministerstwo Zdrowia opublikowało stosowne zalecenia dla lekarzy dentystów, lecz nie były to jakieś inne ustalenia, niż te opracowane wcześniej przez ekspertów.

Wszystkie rekomendacje mają ułatwiać lekarzom wybór najlepszej strategii postępowania. PTS podkreśla jednak, iż ostateczne decyzje dotyczące konkretnego przypadku należą bezpośrednio do lekarza prowadzącego, odpowiedzialnego za leczenie w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym. Lekarze przed podjęciem decyzji powinni także weryfikować obowiązujące zasady i przepisy prawne odnoszące się do przedstawionych rekomendacji.

Publikację – dostępną stale na stronie internetowej PTS – podzielono na zalecenia dotyczące:

  1. Postępowania z personelem poradni
  2. Procedur przed przyjęciem pacjenta
  3. Procedur związanych z przyjęciem pacjenta i wykonaniem świadczenia
  4. Zabezpieczenia personelu medycznego
  5. Postępowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia ekspozycji na wirus SARS-CoV-2

Dokument jest systematycznie aktualizowany i dostępny pod adresem:

Prowadzenie dziś gabinetu stomatologicznego wiąże się z poważnymi nakładami za zapewnienie bezpieczeństwa całemu personelowi oraz pacjentom. Niestety, nawet teraz nierozwiązany pozostaje problem niedoszacowanych obecnie jeszcze bardziej niż przed epidemią kontraktów z NFZ. Do Funduszu kierowane są kolejne pisma o renegocjacje umów – np. 12 maja do małopolskiego oddziału NFZ wystąpiła z takim wnioskiem Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, oczekując za numeratywnie wyliczone procedury wzrostu wartości punktu rozliczeniowego w niektórych przypadkach nawet o ponad 100 procent. Tak naprawdę to i tak zbyt mało, by pokryć rzeczywiste koszty świadczeń stomatologicznych udzielanych w ramach umowy z NFZ, teraz jeszcze droższych z powodu pandemii.

(jgh)

Fot. Jolanta Grzelak-Hodor