Zjazd planowany na czerwiec

Odwołany w marcu, z powodu pandemii, XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec czerwca. Taką propozycję zamierza przedstawić Okręgowej Radzie Lekarskiej jej Prezydium. Zjazd musi przyjąć sprawozdania z działalności organów Izby oraz zgodnie z prawem zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019 i preliminarz budżetowy Izby na ten rok. 

Ustawowe terminy dopełnienia tego obowiązku mijają z końcem czerwca. W tym roku, z uwagi na pandemię, minister finansów przedłużył ten czas o trzy miesiące, jednak okres wakacyjny, nawet w czasie ograniczonych możliwości podróży, nie jest dobrą porą na organizację zjazdu. Dlatego, jeśli Okręgowa Rada Lekarska podejmie stosowną uchwałę, Zjazd będzie mieć miejsce jeszcze w czerwcu, oczywiście w przestrzeni wirtualnej. Niezbędne dokumenty – sprawozdania, projekt preliminarza, uchwały itp. – zostaną Delegatom przesłane e-mailem, w ten sposób odbędą się także głosowania. Oczywiście, wcześniej wszyscy zostaną dokładnie poinformowani, jak postępować, by ich głos był ważny. Możliwość takiej formy podejmowania istotnych decyzji również musiała wcześniej zostać zapisana w odpowiednich, „covidowych” regulacjach.

Datę tegorocznego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie zaproponowano 13 maja, podczas ostatniego posiedzenia Prezydium ORL, zorganizowanego w formie wideokonferencji, a prowadzonego z siedziby OIL w Krakowie przez prezesa Roberta Stępnia. Dzięki tej formule bez kłopotów mogli wziąć w nim udział także Pełnomocnicy Delegatur w Krośnie, Nowym Sączu i Przemyślu. Co więcej – jeden z członków Prezydium uczestniczył w spotkaniu podczas przerwy w pracy, nie wychodząc ze szpitala. Od początku pandemii Prezydium pracuje „zdalnie”, odbywa regularne spotkania online i podejmuje niezbędne uchwały. „Elektronicznie” będą także zaplanowane na 27 maja obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

Drugim z ważnych tematów omawianych przez Członków Prezydium ORL (poza oczywistą dyskusją na temat bieżącej walki z pandemią) była dystrybucja środków ochrony osobistej, podarowanych Fundacji Lekarze Lekarzom przez Kulczyk Foundation. Środki te są rozdzielane przez izby lekarskiej. Do krakowskiej Izby wpłynęło blisko 11 tysięcy wniosków o przekazanie darów, więc choć darowizna jest ogromna, nie zaspokoi wszystkich potrzeb zgłaszanych przez szpitale, przychodnie i indywidualnie praktykujących lekarzy. Jedyny możliwy, czyli proporcjonalny podział materiałów oznaczał, że dla indywidualnych praktyk przypadłoby np. 0,3 gogli. Dlatego też krakowska Izba z własnych pieniędzy dokupiła część najbardziej potrzebnych środków ochrony, dzięki czemu dla indywidualnej praktyki można było przeznaczyć 10 sztuk maseczek chirurgicznych, 10 szt. maseczek FFP2, przyłbicę i gogle. Materiały te można było odbierać w Krakowie oraz w Delegaturach po wcześniejszym elektronicznym zgłoszeniu się do Izby i ustaleniu terminu. Także w tej sytuacji obowiązywał zakaz gromadzenia się….

(jgh)

Fot. Jolanta Hodor