Złoty medal Plus Ratio Quam Vis dla prof. Janusza Skalskiego

W atmosferze dostojeństwa, z całym ceremoniałem przysługującym laureatom najdostojniejszym, 28 listopada 2022 roku Uniwersytet Jagielloński nadał swoje najwyższe odznaczenie Plus Ratio Quam Vis (o prymacie mądrości nad siłą) profesorowi Januszowi Skalskiemu, kardiochirurgowi dziecięcemu, związanemu od lat z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu rektor UJ prof. Jacek Popiel, Janusz Skalski „zapisał się w historii polskiej medycyny pierwszym w naszym kraju zastosowaniem mechanicznego wspomagania krążenia w systemie ECMO u dziecka i wszczepieniem pompy wirowej do długoterminowego wspomagania serca u dziecka”. I, jak pamiętamy z doniesień mediów na całym świecie, w 2015 roku uratował dziecko będące w głębokiej hipotermii, chłopca wychłodzonego do temperatury 12,7 st. C. Osiągnięcia Kliniki, jeśli chodzi o wyniki leczenia, należą do najlepszych w Europie.

Wyliczenie medycznych dokonań Profesora w zakresie kardiochirurgii dziecięcej zajęłoby parę stron naszej gazety. Trudno jednak przemilczeć jego niezwykłą pasję kolekcjonerską w zakresie starodruków z dziejów europejskiej i polskiej medycyny. Zbiory Profesora są wręcz konkurencyjne dla posiadanych przez Collegium Medicum, a jego dom w znacznej części to muzeum.

W uroczystości wręczenia medalu, której publiczność wypełniła aulę Collegium Novum, wzięli udział m.in. profesorowie Maciej Małecki, Jacek Purchla, Wojciech Nowak, Piotr Laidler, prezes OIL Robert Stępień. Laudację wygłosił prof. Tomasz Mroczek, kardiochirurg, konsultant krajowy w dziedzinie intensywnej terapii.

Dziękując za wyróżnienie i usytuowanie go w gronie ogromnie zasłużonych postaci świata kultury, nauki, polityki, działalności społecznej laureat, nie bez poczucia humoru, stwierdził, że ma wątpliwość, czy może się znaleźć w tym zbiorze ludzi ponad wszystko przedkładających intelekt, bo niewielu w nim lekarzy, a on na dodatek jako chirurg jest w tym gronie poniekąd „rękodzielnikiem”. (cis)

fot. Katarzyna Domin

        Obszerniejszy portret prof. Janusza Skalskiego na stronach wydania świątecznego „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”.