Kontakt GGL

Galicyjska Gazeta Lekarska Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków; tel. 12 619-17-27;

e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Janusz Legutko;

Sekretarz Redakcji – Jolanta Grzelak-Hodor

Członkowie:

Stefan Ciepły, Jerzy Friediger, Artur Hartwich, Mariusz Janikowski, Bożena Kozanecka, Małgorzata Popławska, Filip Ratkowski, Jacek Tętnowski, Katarzyna Turek-Fornelska, Andrzej Urbanik, Krzysztof Zgłobicki (grafika), Katarzyna Domin (korekta), Anna Ślusarczyk (www).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adjustacji i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji. Anonimów nie publikujemy.

Za treść ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności.