Kontakt GGL

„Galicyjska Gazeta Lekarska” Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków; tel. 12 619-17-27;

e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – dr Jerzy Friediger;

Sekretarz Redakcji – Jolanta Grzelak-Hodor

Członkowie:

Agata Dynkiewicz, Artur Hartwich, Marzena Ksel-Teleśnicka, Maciej Nowak, Małgorzata Popławska, Andrzej Urbanik, red. Stefan Ciepły i Katarzyna Domin (korekta), Anna Ślusarczyk (www).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji. Anonimów nie publikujemy.

Za treść ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności.