Zalecenia i oczekiwania

W związku z pandemią COVID-19 medyczne towarzystwa naukowe publikują rekomendacje i zalecenia dla lekarzy, jak postępować w tej wyjątkowej sytuacji. Także Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, przy współpracy ze Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna UM Wrocław oraz zewnętrznymi ekspertami, już z końcem marca przygotowało zalecenia i algorytmy postępowania, niezbędne w związku ze wznawianiem działalności gabinetów stomatologicznych. Na początku maja pojawiła się informacja, iż także … Continue reading Zalecenia i oczekiwania