EKONOMED 2023

21 października w klubie Arka Uniwersytetu Rolniczego odbyło się VII Krakowskie Spotkanie Ekonomistów i Medyków. Patronat nad wydarzeniem organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED objęli rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Stanisław Tabor oraz prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Robert Stępień.  W spotkaniu prowadzonym przez Piotra Drążkiewicza, prezesa Stowarzyszenia, oraz Janusza Madeja wzięło udział wiele wybitnych osobistości ze świata medycyny i ekonomii. Continue reading EKONOMED 2023

Łóżka dla rodziców małych pacjentów Szpitala Żeromskiego

Do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego trafiło osiem łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda.  Będą służyć rodzicom, którzy czuwają przy swoim dziecku przez cały czas jego hospitalizacji. Z pięciu łóżek już korzystają opiekunowie małych pacjentów przebywających na Oddziale Chirurgii Dzieci, pozostałe trzy zostaną ulokowane w remontowanych salach na Oddziale  Otolaryngologicznym. Darowiznę sfinansowali Melita Filo, Dorota Erazmus-Rogóż, Tomasz Wąsik i Andrew Brochocki, franczyzobiorcy McDonald’s Polska. Continue reading Łóżka dla rodziców małych pacjentów Szpitala Żeromskiego

Staże na nowych zasadach

Nowe zapisy Ustawy o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty, wprowadzone już klika lat temu, miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, ale, jak to zwykle bywa, przesunięto tę datę o rok i tak nowa forma organizacji staży podyplomowych oraz ich nowy program weszły w życie 1 stycznia br. Co prawda już absolwenci, którzy rozpoczęli staż od 1 marca, realizują go w nowym trybie, ale dotyczy to zaledwie kilkunastu osób. Prawdziwe rozpoznanie w boju nadeszło właśnie teraz – przed terminem październikowym. Continue reading Staże na nowych zasadach

Nowe szkoły receptą na stare problemy? To się może nie udać…

W całym kraju kierunek lekarski cieszył się tego lata rekordową popularnością wśród absolwentów szkół średnich. I to nie tylko na uczelniach, które w kształceniu przyszłych medyków mają kilkusetletnie doświadczenie, lecz także tych, które dopiero kierunek lekarski uruchomiły. Od października br. będzie on dostępny aż na 35 uczelniach, czyli o 12 więcej niż w minionym roku akademickim. W roku akademickim 2023/2024 studia medyczne rozpoczyna w sumie prawie 9,5 tys. osób, z czego na studiach stacjonarnych w języku polskim – blisko 6 tys. Continue reading Nowe szkoły receptą na stare problemy? To się może nie udać…

Dzień Serca w Krakowie

24 września w parku Jordana w Krakowie obchodzono Światowy Dzień Serca. Szczęśliwie deszcz nie odstraszył tych, którzy chcieli wykonać badania, m.in. poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia, EKG, oraz wysłuchać niezmiernie ciekawych prelekcji krakowskich lekarzy, największych autorytetów w swoich dziedzinach,  dotyczących profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego i obecnego stanu wiedzy na ich temat. Continue reading Dzień Serca w Krakowie