Rehabilitacja osób po COVID-19

Wielu ozdrowieńców skutki przebytej choroby COVID-19 odczuwa jeszcze długo po wyleczeniu. Tymczasem odpowiednia opieka nad pacjentem „pocovidowym” ma niebagatelne znaczenie w jego rekonwalescencji. Szansą dla tych osób są specjalistyczne ośrodki od lat prowadzące rehabilitację pulmonologiczną, neurologiczną, ogólnoustrojową czy kardiologiczną. W naszym regionie współpracują ze sobą w tym zakresie Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”. Continue reading Rehabilitacja osób po COVID-19

Teleporada – za i przeciw

Jak powinna wyglądać profilaktyka chorób niezakaźnych w dobie COVID-19, z jakich powodów umierają Polacy w 2020 roku, jakie są najnowsze wytyczne w kardiologii – to tylko trzy z bardzo wielu problemów omawianych podczas krakowskiej XIII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2020 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Specjalną sesję poświęcono jednemu z większych problemów medycyny 2020, czyli teleporadom. Continue reading Teleporada – za i przeciw

Wyniki LEK niezadowalające

Znane są już wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który został przeprowadzony w całej Polsce 19 września. Z kilku powodów będzie go można uznać za wyjątkowy. Po pierwsze odbył się w warunkach reżimu sanitarnego, po drugie – po raz ostatni utajnione były pytania z poprzednich lat, i po trzecie – jego wynik był dużo słabszy od tych z lat poprzednich. Continue reading Wyniki LEK niezadowalające

Telemedycyna pomiędzy kontynentami

Telemedycyna – słowo roku 2020 – w kardiologii znane jest od dawna, a konsultacje na odległość nie jeden raz uratowały już czyjeś życie. Co więcej, prowadzone są nawet międzykontynentalnie. Na przykład od czterech lat w ramach programu „Kardiolog w Afryce” grupa polskich specjalistów zdalnie sprawuje opiekę nad mieszkańcami Tanzanii. Na odległość lekarze potrafią osłuchać serce… Continue reading Telemedycyna pomiędzy kontynentami

Staże podyplomowe w warunkach pandemii

Sytuacja epidemiologiczna w kraju pokrzyżowała wiele planów lekarzy stażystów, ale nie odebrała im szansy na zdobywanie zawodowego doświadczenia. Pomogły w tym nowe zapisy Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wyrozumiałość i sprawność organizacyjna koordynatorów staży. Wszyscy mieli świadomość, że bez wsparcia młodej kadry mierzenie z drugą falą pandemii będzie wyjątkowo trudne. Continue reading Staże podyplomowe w warunkach pandemii

10 kroków w poradzie telemedycznej

24 lipca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych. Zalecenia te zostały opracowane przez Zespół ds. telemedycyny NRL, we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej. Wytyczne te składają się z trzech dokumentów: – Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych, – Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne, – 10 kroków wizyty telemedycznej. NRL zaapelowała do Ministra Zdrowia o wprowadzenie tych … Continue reading 10 kroków w poradzie telemedycznej