Trudny pacjent leczyć czy nie leczyć?

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza jest udzielenie pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w tym działaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. A co w sytuacji „normalnego” procesu leczenia? Czy lekarz zawsze musi podjąć się leczenia lub je kontynuować? Wielu lekarzy w swojej praktyce miało do czynienia z pacjentami, których zachowanie uniemożliwiało dalsze kontakty, nie mówiąc o prowadzeniu terapii. Co może zrobić lekarz? Continue reading Trudny pacjent leczyć czy nie leczyć?

Nie wszystkie bezpłatne leki 65+ są za darmo

1 września 2023 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do otrzymywania darmowych leków.  Do tej pory za darmo niektóre leki refundowane mogli otrzymać seniorzy w wieku powyżej 75 lat. Obecnie uprawnione są także dzieci do lat 18 oraz osoby powyżej 65. roku życia. Nabyły one prawo do darmowych leków, podkreślmy – przy określonych wskazaniach z listy ogłoszonej przez Ministra Zdrowia, w wyniku nowelizacji ustawy z 24 sierpnia … Continue reading Nie wszystkie bezpłatne leki 65+ są za darmo

Kilka uwag na temat stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

1 października absolwenci kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych rozpoczynają co roku staże podyplomowe w celu doskonalenia umiejętności praktycznych oraz pogłębienia wiedzy teoretycznej. Zasady odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów uregulowane są w art. 15 -15p Ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r., poz. 151 ze zmian.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 lutego 2023 … Continue reading Kilka uwag na temat stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Lekarz obcokrajowiec kontra przepisy

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Do Polski przyjechały miliony obywateli tego kraju, wśród nich także lekarze szukający u nas schronienia i zatrudnienia. Wychodząc na przeciw potrzebie czasu, przepisy polskiego prawa zostały zmienione tak, by obywatelom Ukrainy, którzy swoje uprawnienia nabyli poza Unią Europejską, ułatwić podjęcie pracy w zawodzie lekarza i lekarza dentysty na terenie Polski.  Czy oznacza to automatyczne uznanie uprawnień nabytych przez lekarzy specjalistów w Ukrainie? Continue reading Lekarz obcokrajowiec kontra przepisy

Zmiany w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Tak to zwykle bywa, że większość zmian ma swoją inaugurację z początkiem roku. (…) Z początkiem tego roku wszedł obowiązek wystawiania e-skierowań, już dwa lata temu, też w styczniu, zastąpiliśmy recepty papierowe e-receptą. Pamiętam nasze obawy, ale czas pandemii pokazał, jak świetnym jest ona narzędziem. Tak jest właśnie z zapisami Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które „przeleżały” kilka lat i wchodzą w życie właśnie od 1 stycznia 2022 r. Dotyczą one m.in. organizacji i realizacji staży podyplomowych. Generalnie można zauważyć, że tu również przechodzimy na działania elektroniczne, i to nie tylko z uwagi na ochronę lasów. Narzędziem do tego jest tym razem dobrze już znany System Monitorowania Kształcenia (SMK), do którego teraz dołączą absolwenci uczelni medycznych, zamierzający odbyć staż podyplomowy. Continue reading Zmiany w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty