Pamięci prof. Tempki

1 lutego w holu Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju odsłonięto tablicę upamiętniającą 50. rocznicę śmierci prof. Tadeusza Tempki. Inicjatorem wydarzenia był prof. Artur Jurczyszyn z Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM, który również wygłosił tego dnia wykład pt. „Profesor Tempka – wybitny lekarz i wszechstronny uczony”. Natomiast laudację wygłosił prof. Ryszard W. Gryglewski, kierownik Katedry Historii Medycyny UJ CM. Continue reading Pamięci prof. Tempki

Staże na nowych zasadach

Nowe zapisy Ustawy o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty, wprowadzone już klika lat temu, miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, ale, jak to zwykle bywa, przesunięto tę datę o rok i tak nowa forma organizacji staży podyplomowych oraz ich nowy program weszły w życie 1 stycznia br. Co prawda już absolwenci, którzy rozpoczęli staż od 1 marca, realizują go w nowym trybie, ale dotyczy to zaledwie kilkunastu osób. Prawdziwe rozpoznanie w boju nadeszło właśnie teraz – przed terminem październikowym. Continue reading Staże na nowych zasadach

Kształcenie ustawiczne – nieuchronna konieczność

Pierwsza między równymi – tak zwykło się określać znaczenie Komisji Kształcenia w samorządzie lekarskim. Z mocy ustawy kształcenie to obowiązek, któremu podlega każdy lekarz do końca życia zawodowego. Stąd m.in. nazwy „kształcenie permanentne” lub „kształcenie ustawiczne”.
O ofercie edukacyjnej krakowskiej Izby – rozmowa z wiceprezesem ORL doktorem Lechem Kucharskim, od piętnastu lat stojącym na czele Komisji Kształcenia Medycznego ORL Continue reading Kształcenie ustawiczne – nieuchronna konieczność

Spotkanie w sprawie organizacji staży podyplomowych

17 maja w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie lekarzy stażystów oraz studentów ostatniego roku kierunków lekarskich w szpitalach województwa małopolskiego. Głównym tematem dyskutowanym podczas spotkania był problem braku miejsc stażowych dla coraz większej liczby osób kończących studia medyczne. Continue reading Spotkanie w sprawie organizacji staży podyplomowych

Stażyści chcą zostać w Krakowie

576 osób, w tym 479 lekarzy i 97 lekarzy dentystów otrzymało skierowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na odbycie od 1 października br. stażu podyplomowego na terenie działania Izby. Liczbastażystów jest o 83 większa niż w roku ubiegłym, do czego przyczynili się m.in. pierwsi absolwenci Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Większość młodych lekarzy odbędzie staż w Krakowie. Continue reading Stażyści chcą zostać w Krakowie