Słowa wsparcia dla Białorusinów

Nie ustają protesty za naszą wschodnią granicą. Do walczących o swoją przyszłość Białorusinów z całego świata płyną słowa poparcia. Skierował je do protestujących także prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Robert Stępień. „Do naszych Przyjaciół Białorusinów” W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie i wszystkich członków naszej Izby pragnę przekazać wyrazy solidarności i wsparcia dla narodu białoruskiego w dramatycznym czasie jego walki o … Continue reading Słowa wsparcia dla Białorusinów

XXXIX Okręgowy Zjazd za nami

Przez dwa dni (26 i 27 czerwca) delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie mogli elektronicznie głosować nad dokumentami sprawozdawczymi Izby. W tej formie odbył się doroczny, sprawozdawczy Zjazd Lekarzy OIL. Z 270 uprawnionych w głosowaniu udział wzięło 192 lekarzy, w tym 79 dentystów. Przyjęto najważniejsze dla funkcjonowania Izby dokumenty, m.in. uchwałę o udzieleniu ORL w Krakowie absolutorium za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy … Continue reading XXXIX Okręgowy Zjazd za nami

Szpital im. św. Ojca Pio ma dyrektora

Doktor Barbara Stawarz w drodze konkursu została dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, o czym 23 czerwca poinformował m.in. portal Nowiny24.pl. Nie jest to osoba w szpitalu nowa, jako p.o. dyrektora dr Stawarz kieruje tą placówką od listopada 2019 r., tj. od czasu rezygnacji z tej funkcji przez Piotra Ciompę. Wcześniej kierowała Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym w Żurawicy. Już pod jej kierownictwem, … Continue reading Szpital im. św. Ojca Pio ma dyrektora

Dary rozdano

W maju 2020 r. Delegatura krakowskiej OIL w Przemyślu, podobnie jak wszystkie izby lekarskie w kraju, otrzymała środki ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów, podarowane przez Fundację Rodziny Kulczyków. Były to maseczki chirurgiczne, maseczki FFP2, przyłbice, gogle i kombinezony. Środki przekazano szpitalom z terenu naszej Delegatury, NZOZ-om, lekarzom medycyny i lekarzom dentystom. Nie były to duże ilości, ale dostali wszyscy, którzy wcześniej się zgłosili. … Continue reading Dary rozdano

Podkarpackie uzdrowiska już działają

Po trzech miesiącach przerwy uzdrowiska na Podkarpaciu, czyli Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk i Rymanów-Zdrój wznowiły działalność. I wszystkie poczyniły starania, by pacjenci czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Uzdrowisko Iwonicz w Iwoniczu-Zdroju od dawna było przygotowane na wznowienie działalności. Od 17 czerwca uruchomiony został Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Excelsior oraz Sanatorium Pod Jodłą. Pozostałe ośrodki czekają. Na prowadzących obiekty uzdrowiskowe nałożono dużo nowych obowiązków sanitarnych, często kosztownych. Sporo kosztowało … Continue reading Podkarpackie uzdrowiska już działają

Remont Szpitala w Nowym Sączu na finiszu

Dobiega końca remont, modernizacja i rozbudowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do użytku są oddawane kolejne odnowione oddziały i obiekty, w tym uwzględniający walkę z epidemią COVID-19 Oddział Zakaźny, funkcjonujący dotąd w Dąbrowej. Jeszcze w 2018 r. wyremontowane, doposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały oddziały Chorób Wewnętrznych (dysponujący dziś … Continue reading Remont Szpitala w Nowym Sączu na finiszu

Nowy Sącz – maj 2020

Delegatura Nowosądecka OIL w Krakowie szybko rozdysponowała wszystkie środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego, podarowane lekarzom przez Kulczyk Foundation. Były to maseczki chirurgiczne, maski FFP2, gogle, przyłbice, kombinezony. Zgodnie z wytycznymi lekarze dentyści otrzymali 20% środków ochrony, szpitale oraz lekarze medycyny po 40%. W akcję rozdawania darów w Delegaturze mocno zaangażowali się Delegaci lek. Bożena Jarosławska, lekarze dentyści Tymoteusz Derebas i Zbigniew Raszczyk, którzy bezinteresownie … Continue reading Nowy Sącz – maj 2020

Zjazd planowany na czerwiec

Odwołany w marcu, z powodu pandemii, XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec czerwca. Taką propozycję zamierza przedstawić Okręgowej Radzie Lekarskiej jej Prezydium. Zjazd musi przyjąć sprawozdania z działalności organów Izby oraz zgodnie z prawem zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2019 i preliminarz budżetowy Izby na ten rok.  Ustawowe terminy dopełnienia tego obowiązku mijają z końcem czerwca. W … Continue reading Zjazd planowany na czerwiec