Jerzy Marek Jarosz (1961-2024)

Niedawno pożegnaliśmy naszego Kolegę, Przyjaciela, lidera zespołu, który mądrze i konsekwentnie prowadził od roku 2008 Oddział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Zmarł 1 marca tego roku. Niemal do ostatniego dnia trwał na stanowisku pracy. Przedwczesna, niespodziewana śmierć takiego człowieka to klęska, z którą nie sposób się pogodzić. Cieszył nas swoją obecnością i dyspozycyjnością zawodową od wielu lat. Wspierał, unowocześniał oddział, edukował, a młodszy personel uczył słowem i własnym przykładem. Continue reading Jerzy Marek Jarosz (1961-2024)

Tragiczny brak lekarskiej czujności

„Nowotwory głowy i szyi wykrywa się obecnie u ponad 6 tys. Polaków rocznie, stanowią ok. 12 proc. wszystkich nowotworów złośliwych. Kiedy ponad 30 lat temu zaczynałem pracować, w raku jamy ustnej notowano 25-30 proc. pięcioletnich przeżyć. Teraz mamy około 50-55 proc. pięcioletnich przeżyć, więc wykrywalność i wyleczalność poprawiają się. Jednak ciągle jest to za mało w stosunku do innych krajów” – mówi w rozmowie dla „GGL” prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej Continue reading Tragiczny brak lekarskiej czujności

Interfejs aparatury medycznej a zdarzenia niepożądane

Prawidłowe przekazanie informacji i jej właściwe zrozumienie mają kluczowe znaczenie we wszelkich działaniach, również w opiece zdrowotnej. Nawet najbardziej kompetentny lekarz, dysponujący wymaganą wiedzą, może spowodować zdarzenie niepożądane, podejmując decyzję w oparciu o błędne lub błędnie odebrane informacje o stanie pacjenta. Błędny odbiór informacji często bywa wymuszony przez źle zaprojektowany interfejs informacyjny lub okoliczności zakłócające odbiór informacji. Continue reading Interfejs aparatury medycznej a zdarzenia niepożądane

Komunikaty bezpieczeństwa opoką przemyślanej farmakoterapii

Informacje zawarte w komunikatach bezpieczeństwa nie tylko zbyt rzadko bywają uwzględniane przy zapisywaniu leków, ale są wręcz bagatelizowane. W praktyce dochodzi do znaczącego wzrostu liczby zgłaszanych działań niepożądanych, niekiedy o zaskakującym obrazie klinicznym. Dotyczy to wszystkich chorych, włączając hospitalizowanych, a także, o zgrozo, zbyt często znajduje swe odbicie w liczbie zgonów, które indukowane są nieprawidłowo dobraną farmakoterapią. Nie ma wątpliwości, że stosowanie leków w sposób stojący w sprzeczności z komunikatami bezpieczeństwa doprowadza do sytuacji, w których ryzyko wywołania u pacjenta szkód zdrowotnych wykracza poza możliwe do uzyskania korzyści terapeutyczne. Continue reading Komunikaty bezpieczeństwa opoką przemyślanej farmakoterapii