Nowe izolatorium w hotelu Royal

Na początku kwietnia dzięki współpracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Polskiego Holdingu Hotelowego Hotel Royal w Krakowie przekazano do dyspozycji lekarzy i personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego. W ostatnich dniach – mimo że pandemia weszła w nowy etap, a hotele otworzyły swe podwoje dla turystów –  PHH zdecydował się na otwarcie w tym hotelu izolatorium. Pierwsze małopolskie izolatorium, w którym mogły przebywać osoby chore na COVID-19, ale … Continue reading Nowe izolatorium w hotelu Royal

XXXIX Okręgowy Zjazd za nami

Przez dwa dni (26 i 27 czerwca) delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie mogli elektronicznie głosować nad dokumentami sprawozdawczymi Izby. W tej formie odbył się doroczny, sprawozdawczy Zjazd Lekarzy OIL. Z 270 uprawnionych w głosowaniu udział wzięło 192 lekarzy, w tym 79 dentystów. Przyjęto najważniejsze dla funkcjonowania Izby dokumenty, m.in. uchwałę o udzieleniu ORL w Krakowie absolutorium za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy … Continue reading XXXIX Okręgowy Zjazd za nami

Szpital w Szczyrzycu podtopiony

          Atak na Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu niewielka rzeka Stradomka przypuściła (nocą, k. godziny pierwszej 21/22 czerwca), trwał niespełna godzinę. Zmiotła ogrodzenie szpitala (zrealizowane 2019), zalała przyziemie, parter, dotknęła nawet fragmentu wybudowanego właśnie nowego skrzydła obiektu (zalanie parteru). Zniszczyła całą kotłownię, a więc kotły gazowe c.o., hydrofornię, stację uzdatniania wody, instalację sanitarną, system sterowniczy gazów medycznych, biologiczną oczyszczalnię ścieków, pomieszczenia biurowe, rejestrację … Continue reading Szpital w Szczyrzycu podtopiony

Obietnice wyborcze 2020

Choć zarządzanie ochroną zdrowia nie należy do kompetencji Prezydenta RP, kreowanie przez niego polityki zdrowotnej w pewnym zakresie jest możliwe, choćby dzięki inicjatywie ustawodawczej czy stosowaniu veta wobec złych projektów. Nic więc dziwnego, że kandydaci na urząd Prezydenta, walcząc o głosy, obiecują nam zdrowotny dobrostan. Jak chcą to osiągnąć? Poniżej krótki spis programowych deklaracji głównych kandydatów w wyborach prezydenckich 2020 r. Andrzej Duda Urzędujący prezydent … Continue reading Obietnice wyborcze 2020

Szpital im. św. Ojca Pio ma dyrektora

Doktor Barbara Stawarz w drodze konkursu została dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, o czym 23 czerwca poinformował m.in. portal Nowiny24.pl. Nie jest to osoba w szpitalu nowa, jako p.o. dyrektora dr Stawarz kieruje tą placówką od listopada 2019 r., tj. od czasu rezygnacji z tej funkcji przez Piotra Ciompę. Wcześniej kierowała Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym w Żurawicy. Już pod jej kierownictwem, … Continue reading Szpital im. św. Ojca Pio ma dyrektora

Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada

Zgodnie z art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeniowy może odpłatnie uzyskać od podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacje o stanie zdrowia osoby, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ubezpieczeniową – może wystąpić o udostępnienie danych niezbędnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i do weryfikacji informacji o stanie zdrowia podanych przez osobę zawierającą umowę ubezpieczenia. Zakres udostępnienia obejmuje informacje o: 1) przyczynach hospitalizacji, wykonanych … Continue reading Ubezpieczyciel pyta – lekarz odpowiada

Czekając na kolejny Festiwal Kultury Żydowskiej

To miał być 30. jubileuszowy Festiwal Kultury Żydowskiej. Jak co roku mieliśmy słuchać wyjątkowych koncertów w Synagodze Tempel, bawić się na zacumowanej na Wiśle barce i brać udział w warsztatach poszerzających naszą wiedzę na temat żydowskiej kultury i tradycji. A na koniec chcieliśmy się spotkać na ulicy Szerokiej, by szaleć do klezmerskiej, ale nie tylko, muzyki. Z powodu epidemii do festiwalu, na który wielu z … Continue reading Czekając na kolejny Festiwal Kultury Żydowskiej

Limity przyjęć na studia medyczne 2020/2021

Matury w tym roku opóźnione, a w ślad za tym terminy przyjęć na studia, niemniej Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt limitu miejsc na studia na kierunku lekarskim (8290) i lekarsko-dentystycznym (1408) w roku akademickim 2020/2021. Miejsc na kierunku lekarskim będzie o 120 więcej, w tym 84 miejsca na studiach w języku obcym. Zajmą je głównie studenci zagraniczni. Naczelna Rada Lekarska od lat stoi na stanowisku, że … Continue reading Limity przyjęć na studia medyczne 2020/2021