Wspólne stanowisko w sprawie podwyżek

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z zapowiedzią, tym razem wzięli w nim udział nie tylko dyrektorzy małopolskich szpitali, ale też przedstawiciele organów założycielskich tych placówek. Efektem było podpisanie przez wszystkich uczestników spotkania wspólnego stanowiska w tej sprawie. Continue reading Wspólne stanowisko w sprawie podwyżek

Dyrektorzy szpitali w siedzibie Izby

27 lipca, w krakowskiej Izbie Lekarskiej, odbyło się spotkanie jej władz z dyrektorami szpitali publicznych z terenu działania OIL. Z inicjatywy prezesa ORL Roberta Stępnia, wiceprezes Marzeny Ksel-Teleśnickiej, dr. Jerzego Friedigera oraz przewodniczącego Zespołu ds. Szpitalnictwa krakowskiej ORL Pawła Bujnego, reprezentantów szpitali zaproszono do dyskusji na temat skutków zmian w Ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ewentualnych konsekwencji wprowadzenia ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitali. Continue reading Dyrektorzy szpitali w siedzibie Izby

Kolejna deforma ochrony zdrowia w Polsce

Pod koniec 2021 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, zakładającej m.in. utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali, która ma inicjować, monitorować oraz nadzorować procesy „modernizacji” szpitali, zmierzające do poprawy ich kondycji finansowej. Projekt przewiduje również podział wszystkich szpitali na cztery kategorie – od A (najwyższa – szpitale w dobrej kondycji) do D (najgorsza – szpitale, w których władzę praktycznie przejmie ARS), według kryteriów wyłącznie finansowych – wskaźników rentowności, płynności, zobowiązań. Continue reading Kolejna deforma ochrony zdrowia w Polsce

Małpia ospa – komunikat WHO z 17 czerwca 2022 roku

Poniżej zamieszczamy ostatnią aktualizację informacji o epidemii choroby, opublikowanych 10 czerwca. W tym komunikacie WHO czyni rozróżnienie między krajami endemicznymi i nieendemicznymi, przedstawiając, w miarę możliwości, pełny obraz sytuacji, aby odzwierciedlić potrzebę ujednoliconej reakcji na całym świecie. Dostęp do pełnego komunikatu na stronie:
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON393 Continue reading Małpia ospa – komunikat WHO z 17 czerwca 2022 roku

Nagroda Specjalna Press Club Polska dla wszystkich lekarzy

Podczas gali nagród dziennikarskich Press Club Polska 2022, która odbyła się 17 maja, wręczono Nagrodę Specjalną Press Clubu wszystkim polskim lekarzom i naukowcom popularyzującym wiedzę o pandemii koronawirusa i przeciwdziałającym pseudonaukowej dezinformacji – za konsekwentną działalność edukacyjną i prozdrowotną prowadzoną w trudnym czasie pandemii wspólnie z dziennikarzami. W imieniu lekarzy i naukowców nagrodę odebrali przedstawiciele środowiska – Tomasz Karauda, dr Matylda Kłudkowska, prof. Andrzej Matyja, prof. Krzysztof Pyrć oraz dr Joanna Zabielska. Continue reading Nagroda Specjalna Press Club Polska dla wszystkich lekarzy

Łukasz Jankowski na czele samorządu lekarskiego

Pod hasłem „Samorząd przyszłości” doktor Łukasz Jankowski, specjalista nefrolog, szef warszawskiej Izby Lekarskiej, zwyciężył w wyborach na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Stosunkiem głosów 252 do 192 pokonał zabiegającego o reelekcję prof. Andrzeja Matyję z Krakowa. Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy wybrano także nowego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym został doktor Zbigniew Kuzyszyn z Lublina. Continue reading Łukasz Jankowski na czele samorządu lekarskiego