Stawanie po stronie nauki jest polityczne

Czy WHO zbyt późno ostrzegła świat przed wirusem z Wuhan?
– Jako badacz polityk publicznych mogę powiedzieć, że WHO zachowała się w sposób nieodstający od dobrych standardów tego rodzaju instytucji. Pamiętajmy, że zbyt pochopne wszczęcie alarmu światowego jest ogromnym ryzykiem dla autorytetu takich instytucji – mówi dr Michał Zabdyr-Jamróz z Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ.
Continue reading Stawanie po stronie nauki jest polityczne

To tylko preludium

Rozmowa z prof. Krzysztofem Pyrciem, wirusologiem (fragmenty)

Czy COVID-19 to choroba X, przed którą ostrzegała WHO? Czy SARS-CoV-2 to ten nieznany dotąd wirus zdolny do wywołania globalnej pandemii?
– Myślę, że pandemia COVID-19 może być tylko preludium. Jest wiele wirusów, przed którymi od lat ostrzegamy, które mogą przekroczyć barierę gatunkową i wywołać trudne do przewidzenia skutki. Continue reading To tylko preludium

Recepta dla krakowskiego Instytutu Onkologii

Oddział Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie od maja ma nowego szefa. Profesor Krzysztof Składowski, który podjął się wyprowadzenia krakowskiego Centrum Onkologii z kryzysu, kieruje jednocześnie Oddziałem NIO w Gliwicach oraz jest zastępcą dyrektora centrali NIO w Warszawie: Uważam, że jedyną szansą ocalenia i rozwoju „Garncarskiej” jest integracja z „Gliwicami” – powiedział nam prof. Składowski zdradzając założenia projektu. Continue reading Recepta dla krakowskiego Instytutu Onkologii

Jak nie pobłądzić szukając leku na COVID-19

Projekt pn. „Etyka badań klinicznych w czasie pandemii COVID-19” realizowany przez zespół pod kierunkiem dr. hab. Marcina Waligóry, prof. UJ z Zakładu Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ, jest jednym z 19, które będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Na konkurs ogłoszony w marcu br. przez NCN wpłynęły 262 wnioski, wszystkie dotyczące badań nad COVID-19.  Celem projektu jest udoskonalenie mechanizmów ochrony uczestników badań w biomedycynie. Wnioski … Continue reading Jak nie pobłądzić szukając leku na COVID-19