Haracz za możliwość pracy w POZ

Jeśli nic się nie zmieni, jeszcze tylko przez nieco ponad rok w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogli pracować lekarze specjaliści w dziedzinach pediatrii i chorób wewnętrznych. Bez dodatkowego kursu z zakresu medycyny rodzinnej stracą uprawnienia lekarzy POZ i być może pracę. O sytuacji w POZ rozmawiamy z doktorem Jerzym Radziszowskim, prezesem CM Diamed w Krakowie. Continue reading Haracz za możliwość pracy w POZ

Kolejna deforma ochrony zdrowia w Polsce

Pod koniec 2021 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, zakładającej m.in. utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali, która ma inicjować, monitorować oraz nadzorować procesy „modernizacji” szpitali, zmierzające do poprawy ich kondycji finansowej. Projekt przewiduje również podział wszystkich szpitali na cztery kategorie – od A (najwyższa – szpitale w dobrej kondycji) do D (najgorsza – szpitale, w których władzę praktycznie przejmie ARS), według kryteriów wyłącznie finansowych – wskaźników rentowności, płynności, zobowiązań. Continue reading Kolejna deforma ochrony zdrowia w Polsce

Gdy rzeczywistość przekracza wyobraźnię

Rozmowa z doktorem Robertem Stępniem, prezesem ORL: Panie Doktorze, dobiega końca VIII kadencja samorządu, tym samym Pańska kadencja na stanowisku prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Każdy czas ma swoje problemy, ale przyszło Panu kierować Izbą w warunkach wcześniej niewyobrażalnych – podczas globalnej pandemii. Można było stawiać sobie ambitne wyzwania, mieć piękne plany, a tu trzeba walczyć o życie. Początki tej kadencji, jeszcze przed pandemią, również były trudne, bo podczas generalnego remontu siedziby Izby. Continue reading Gdy rzeczywistość przekracza wyobraźnię