Zasady publikacji ogłoszeń i reklam w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” i „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Lekarza Dentysty”

Ogłoszenia płatne publikowane są po przesłaniu drogą elektroniczną podpisanego druku zlecenia oraz po opłaceniu ogłoszenia (przed jego publikacją), w terminie podanym przez Redakcję. Cennik publikacji ogłoszeń i reklam oraz zamieszczania insertów można znaleźć poniżej.

Redakcja ma prawo do przyznania bonifikaty, np. w przypadku zlecenia ogłoszenia cyklicznego lub publikacji co najmniej trzech reklam. Materiały graficzne oraz treść ogłoszenia dostarcza zleceniodawca. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezbędnych modyfikacji nadesłanych treści.

Ogłoszenie drobne nie może zawierać treści o liczbie znaków większej niż 350 (łącznie ze spacjami).

Redakcja może publikować ogłoszenia bezpłatnie, jeśli dotyczą one ważnych spraw lekarzy, czyli np. zatrudnienia na terenie RP, podnoszenia kwalifikacji (np. bezpłatne szkolenia, konferencje organizowane przez lekarskie towarzystwa medyczne), informują o zjazdach koleżeńskich, imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez samorząd lekarski, akcjach charytatywnych oraz w innych określonych przypadkach – po akceptacji prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.

W uzasadnionych sytuacjach Redakcja ma prawo odmowy publikacji reklamy zarówno płatnej, jak i bezpłatnej.

Ogłoszenia i zapytania odnośnie reklam należy kierować:

redakcja@oilkrakow.org.pl

Kontakt tel.: 12 619 17 27