Kontakt GGLLD

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty

Suplement Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków; tel. 12 619-17-27;

e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Dariusz Kościelniak;

Sekretarz Redakcji – Jolanta Grzelak-Hodor

Członkowie:

Tymoteusz Derebas, Grzegorz Herbut, Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna Siembab, Anna Urbańczyk. Redakcja : red. Stefan Ciepły, Katarzyna Domin, Anna Ślusarczyk (www).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji. Anonimów nie publikujemy.

Za treść ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności.