Kontakt GGLLD

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty

Suplement Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków; tel. 12 619-17-27;

e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Dariusz Kościelniak;

Sekretarz Redakcji – Jolanta Grzelak-Hodor

Członkowie:

Stefan Ciepły, Tymoteusz Derebas, Grzegorz Herbut, Wojciech Kolanko, Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna Siembab, Anna Urbańczyk, Elżbieta Wojnarowicz Redakcja: Barbara Kaczkowska, Katarzyna Domin, Krzysztof Zgłobicki (grafika), Anna Ślusarczyk (www).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adjustacji i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji. Anonimów nie publikujemy.

Za treść ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności.