Tramadol – Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Tramadol jest jednym z najczęściej stosowanych w Polsce analgetyków opioidowych. Co więcej, zużywamy tego leku najwięcej w całej Europie (sic). Niestety, jak wskazuje praktyka, lek ten nierzadko stosowany jest u pacjentów, u których nie tylko nie wywołuje poprawy skuteczności przeciwbólowej, a nawet wręcz przeciwnie, zamiast poprawy prowadzi do pojawienia się niebezpiecznych objawów niepożądanych. Z tego też powodu pragniemy tu przywołać 10 informacji,  które są najistotniejsze … Continue reading Tramadol – Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 – w jakiej są fazie?

                  18 maja 2020 r. firma biotechnologiczna Moderna z Massachusetts ogłosiła, że wyniki kliniczne fazy I wykazały, iż jej „kandydat na szczepionkę”, który wykorzystuje nową technologię informacyjnego RNA (mRNA), wydaje się bezpieczny. U ośmiu uczestników badań na ludziach wytworzyły się neutralizujące przeciwciała, które zdaniem naukowców są ważne w rozwijaniu ochrony przed wirusem. Dr n. med. Tal Zaks z firmy Moderna powiedział CNN, że jeśli ten … Continue reading Badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 – w jakiej są fazie?

Remdesivir a COVID-19

22 maja 2020 r. na stronie “The New England Journal of Medicine” został opublikowany artykuł “Remdesivir for the Treatment of COVID-19 — Preliminary Report”, opracowany przez J.H. Beigela i wsp. z ACTT-1 Study Group (Clinical Trials.gov number, NCT04280705). Cały artykuł jest dostępny dla celów prywatnych na stronie czasopisma (DOI: 10.1056/NEJMoa2007764), ponieważ będzie opublikowany dopiero w jednym z następnych jego numerów. Jest to pierwsze doniesienie wyników … Continue reading Remdesivir a COVID-19

Intensywne prace nad szczepionką przeciw koronawirusowi

Pilnym problemem związanym z pandemią SARS-2 CoV-2 jest produkcja szczepionek. Zespoły badawcze w firmach i uniwersytetach na całym świecie opracowują obecnie ponad 90 szczepionek przeciwko COVID-19. Naukowcy testują różne technologie, z których niektóre nie były wcześniej stosowane w licencjonowanej szczepionce. Co najmniej sześć grup zaczęło już wstrzykiwać preparaty ochotnikom podczas prób bezpieczeństwa; inni rozpoczęli badania na zwierzętach. W czasopiśmie „Nature”z 28 kwietnia 2020 r. omówiono … Continue reading Intensywne prace nad szczepionką przeciw koronawirusowi

Farmakologiczne konstatacje nad farmakoterapią infekcji o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 13 marca 2020 r. wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego. Jest nim: „leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Wprowadzona zmiana miała swoje zródło w opublikowanych danych klinicznych, które wskazują, że chlorochina jest opcją terapeutyczną w leczeniu infekcji o … Continue reading Farmakologiczne konstatacje nad farmakoterapią infekcji o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Paracetamol – kluczowe dla prawidłowego stosowania retrospekcje

W farmakoterapii bólu i gorączki jednym z najczęściej stosowanych leków jest paracetamol. W Polsce dostępnych jest ponad 160 produktów leczniczych zawierających paracetamol jako składnik czynny. Mechanizm działania paracetamolu jest złożony i mimo że lek zsyntetyzowano ponad 100 lat temu, a od ponad 50 lat jest szeroko stosowany w lecznictwie, mechanizm jego działania w dalszym ciągu nie został do końca wyjaśniony. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo podobnie jak niesteroidowe leki … Continue reading Paracetamol – kluczowe dla prawidłowego stosowania retrospekcje

Najczęściej obserwowane interakcje lekowe w roku 2019

Permanentne monitorowanie niepożądanych działań leków pozwala na pozyskiwanie bezcennych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podsumowanie w tym zakresie za rok 2019 nie napawa optymizmem. Niestety, rośnie liczba powikłań polekowych, które najczęściej są konsekwencją stosowania nieprzemyślanej politerapii. W tabeli poniżej, na podstawie obserwacji własnych – Woroń J. i współ. oraz opracowania Carpenther M. i współ. w Am J Physycian 99, 2019, w 20  pozycjach … Continue reading Najczęściej obserwowane interakcje lekowe w roku 2019

Polekowe zaburzenia zapachu z ust i smaku

Zaburzenia smaku oraz nieprzyjemny zapach z ust nierzadko występują jako efekt niepożądanego działania farmakoterapii. Gdy zaburzenia są kłopotliwe, pacjenci zgłaszają je lekarzowi dentyście podczas rutynowych wizyt w gabinecie. Analizy farmakoepidemiologiczne pokazują, że 15-18% pacjentów przyjmujących leki może zgłaszać zmianę odczuwania smaku. W skrajnych sytuacjach może to doprowadzać do istotnych klinicznie zaburzeń odżywiania. Najczęściej w praktyce klinicznej spotykamy się ze skargami pacjentów na metaliczny posmak w … Continue reading Polekowe zaburzenia zapachu z ust i smaku