Zawody raftingowe dla lekarzy i farmaceutów

25 maja na torze kajakowym Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ul. Kolnej w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Farmaceutów, Lekarzy i Firm Farmaceutycznych w Raftingu – RAFIL 2024. W zawodach wzięło udział 14 4-osobowych drużyn w kategoriach żeńska, męska i mix. Po raz pierwszy do imprezy organizowanej od lat przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie dołączyli lekarze. Continue reading Zawody raftingowe dla lekarzy i farmaceutów

Wena nie opuszcza lekarzy

„Trzynastego wszystko zdarzyć się może…” śpiewała Klaudia Borczyk, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, podczas XIII gali Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”. I rzeczywiście, na deskach Starego Teatru w Krakowie działy się w majowy wieczór rzeczy niezwykłe – piękne poruszające słowa, czytane przez aktorów Starego Teatru, przeplatały się z nie mniej poruszającą muzyką. Continue reading Wena nie opuszcza lekarzy

Lindsey Fitzharris, „Facemaker. Historia człowieka, który stworzył chirurgię plastyczną”

Jedne z najstarszych zachowanych w piśmie wskazań do przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcji i plastyki twarzy odnajdujemy w traktacie hinduskiego lekarza Szuszruty, żyjącego najprawdopodobniej w VI wieku przed Chrystusem. Tradycja wskazuje właśnie na niego jako autora zabiegu rekonstrukcji małżowiny usznej w oparciu o przeszczep skóry pobranej z policzka, a także metody uzupełniania ubytków w obrębie ust. Natomiast przeszczepianie wyodrębnionego i odpowiednio formowanego płata skórnego, który pobierano z … Continue reading Lindsey Fitzharris, „Facemaker. Historia człowieka, który stworzył chirurgię plastyczną”

Christus Medicus

Obecność pierwiastka duchowego i wiary w przestrzeni na­uki i sztuki lekarskiej jest dla historyka medycyny czymś oczywistym. Choroba i towarzyszące jej cierpienie stają się wyzwaniem dla uzdrowiciela, który szukając przyczyn, sta­ra się znaleźć najlepszą drogę leczenia. By było ono pełne, a co za tym idzie skuteczne, niezbędne jest wzmocnienie tak ciała, jak i ducha. Zarówno dla syberyjskiego szamana, jak i dla egipskiego kapłana materia i duch, choć z natury swej różne, przenikają się i uzupełniają, gdy przychodzi po­stawić diagnozę, zaplanować terapię i określić rokowanie. Continue reading Christus Medicus